Viktig delseger i Brasilien

Måndagen den 23 juni var en historisk dag för Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation i Brasilien, MAB. MAB är en nationell rörelse som i över 20 år har kämpat för att de människor som påverkas av utbyggnaden av vattenkraft ska få rätt till schysst ersättning. De har tagit fram ett lagförslag som de lobbar för att den federala regeringen ska anta, som erkänner och beskriver de drabbades rätt till kompensation. Det har varit nära många gånger, men ännu har inte president Dilmas regering satt ner foten i frågan.

Men så, i förra veckan, togs ett mycket viktigt steg på vägen. Då undertecknade delstatsguvernören i Rio Grande do Sul, i landets södra ände, ett dekret som lägger fast delstatens politik för människor som drabbats av vattenkraftprojekt. Rio Grande do Sul är därmed den första delstat som skapar en rättslig ram som erkänner universella rättigheter för dem som förlorat hus och hem eller på annat sätt påverkas av vattenkraftprojekt i delstaten. För MAB är detta en viktig delseger, då de ser det som ett steg på vägen mot att samma politik antas i fler delstater och även på federal nivå. De delar av politiken som särskilt gör detta till en framgång för MAB och deras påverkansarbete, är att den t ex utgår ifrån en bred definition av vem som är ”påverkad” av dammprojekt, den erkänner att hela regionen är påverkad av projekten och innebär att en statlig institution skapas som ska övervaka och genomföra politiken.

MABs representant i talarstolen under ceremonin då delstatsguvernören Tarso Genro undertecknar dekretet om dammpåverkades rättigheter.

MABs representant i talarstolen under ceremonin då delstatsguvernören Tarso Genro undertecknar dekretet om dammpåverkades rättigheter.

Vi gratulerar MAB till deras framgång och är stolta över att samarbeta med en organisation som på ett framgångsrikt sätt kombinerar arbetet för bevarandet av naturmiljöer med en kamp för mänskliga rättigheter och politiskt påverkansarbete för ett hållbart energisystem!