Hållbar utveckling i fokus i Lund

Spyken

I måndags deltog Energifallet i Skåne i en konferens om hållbar utveckling ur ett socialt perspektiv arrangerad av gymnasieskolan Spyken i Lund. Konferensen riktar sig till pedagoger i regionen som vill fortbilda sig inom hållbar utveckling i undervisningen.

Vi gjorde övningen Skapa publicitet i media – förändra världen! tillsammans med elever på Spyken och lärare från Lund och andra skånska kommuner.

Att lyckas med en kampanj

Först diskuterade vi recept för en lyckad kampanj. Vi tittade på Energifallets film Att lyckas med en kampanj och diskuterade kampanjer som vi tycker har lyckats bra med att skapa publicitet. Flera kom att tänka på den aktuella kampanjen ”Ice bucket challenge” där man ska ladda upp en film där man häller en hink isvatten över sig och sedan utmana tre vänner att göra detsamma. Kampanjens syfte är att samla in pengar till stöd för sjukdomen ALS. Vad är kampanjens framgångsfaktorer?

Tillsammans identifierade vi några faktorer som är viktiga när man ska starta en kampanj, bland annat att förmedla känslor, göra något uppseendeväckande eller överraskande och att koncentrera sig på ett huvudbudskap.

Sedan skred vi till verket och satte igång med egna kampanjer. Några valde att koncentrera sig på att skolmaten ska bli mer ekologisk och vegetarisk medan andra fokuserade på att minska biltrafiken till skolan. Vilka argument vi tror skulle fungera på vilka målgrupper? Ska vi vädja till empati? Den egna hälsan? Intellektet?

Kampanjidéer

En grupp lärare föreställde sig att deras elever skulle få fotografera eller filma sin skolväg och lägga upp på skolans Facebooksida. Där kunde alla få se på vilka ställen det uppstår farliga situationer.

En annan grupp funderade på om man kunde certifiera skolorna som bilfria zoner för att skapa en cykelnorm kring skolan.

När det gällde skolmaten trodde de flesta att man inte skulle gå ut för hårt. Det var bättre med att börja med en extra vegetarisk dag i veckan och information om vad en vegetarisk kost kan göra för hälsan och miljön än att tvinga alla att äta vegetariskt ”jämt”.

Övningen Skapa publicitet är för stor för att genomföra under en ynka timme, men vi hann ändå sätta igång en del tankar och hoppas att de som deltog vill fortsätta kampanja under hösten. Vi är också nyfikna på hur det går med kampanjer i andra skolor ute i landet. Hur gör ni övningen Skapa publicitet? Berätta för oss på vår Facebooksida, Naturskyddsföreningen i skolan eller gör en Klassens energibok!

Nästa stopp för oss i Skåne är Helsingborg den 2 oktober. Dit bjuds samtliga grundskolelärare i Åstorp, Bjuv, Höganäs och Helsingborg.
>>Läs mer om träffen här!>>

Hoppas vi ses där!

Hälsningar
Sanna och Jennifer

Region Skåne

 

Energifallet i Skåne genomförs i samarbete med Energikontoret i Skåne med stöd av Region Skånes miljövårdsfond.