Har du koll på miljömärkningarna?

Det finns mängder av märkningar på varorna i butiken. En del märker de produkter som som tar hänsyn till natur och miljö, men på många varor sitter symboler som lätt kan förväxlas med miljömärken. Varför är det så?

7-9_miljomarkning_smaI övningen Vad betyder miljömärket? för åk 7-9 får eleverna undersöka varorna i en butik och leta efter miljömärkningar, ta de reda på vad de står för och varför de finns.

Många tror att det försiggår fusk med märkningar, som syftar till att bara höja priset på produkterna. Därför kan det vara bra att ta reda på hur en märkning går till och vilka kriterier som produkterna behöver leva upp till för att få miljömärkas.

Varför finns miljömärkningar? Eftersom miljömärkta varor ofta säljer bättre blir det viktigt för producenterna att miljöanpassa sin tillverkning och sina produkter. Fler och fler producenter hänger med i utvecklingen för att inte hamna i skymundan av mer miljömedvetna konkurrenter. På så sätt är miljömärkningarna viktiga redskap för att nå ett samhälle i bättre harmoni med naturen.

Tredjepartsmärkning innebär att miljökraven är ställda av en oberoende part. Företagen kan alltså inte själva bestämma kriterierna. Det är viktigt eftersom kraven då blir högre, vilket driver fram mer miljövänliga produkter. Märkningen utgår från miljöns bästa och de krav som ställs på produkterna är strikta och transparenta. Det finns många företag och branschorganisationer som sätter upp regler utifrån sina egna förutsättningar och lanserar en särskild logga eller text som illustration. Kraven är ofta låga och ogenomskinliga, dvs det går inte att ta del av vilka kriterier som gäller.

De ”riktiga” miljömärkningarna är alla tredjepartsmärkningar. En av dem är Naturskyddsföreningens Bra miljöval. Det är den enda märkningen i Sverige som drivs av en miljöorganisation. Det finns många saker som kan miljömärkas, inte bara varor. Till exempel finns miljömärkningar av transporter, försäkringar och matvarubutiker.

> Till övningen Vad betyder miljömärket?