Naturskyddsföreningens bloggar https://blogg.naturskyddsforeningen.se Här hittar du alla våra bloggar. Mon, 03 Apr 2017 07:53:02 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 Sverige ser inte längre ut som du tror https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/08/14/sverige-ser-inte-langre-ut-som-du-tror/ https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/08/14/sverige-ser-inte-langre-ut-som-du-tror/#comments Wed, 14 Aug 2013 15:32:10 +0000 http://blogg.naturskyddsforeningen.se/?p=8891 Skogsbruket i Sverige behöver förändras, och det kommer inte att ske utan en skärpt lagstiftning och andra politiska beslut. Därför bedriver Naturskyddsföreningen nu ett intensivt arbete för en ny skogspolitik.

Om du lagt märke till att skogen inte längre verkar må bra så har du tyvärr sett helt rätt. Kanske har favoritskogen där du lekte som barn plötsligt förvandlats till ett kalhygge. Kanske har de gamla stigarna försvunnit och ersatts av djupa spår från skogsmaskiner. Du kanske har rest i landet och sett hur skogslandskapet blir alltmer monotont. Eller så har du helt enkelt följt med i skogsdebatten, kanske sett vår skogsfilm på TV eller bio?

Allt fler svenskar blir medvetna om miljöproblemen i skogen. Det finns alldeles för många exempel på skövling av oersättliga skogar och direkt olämpligt skogsbruk från alla delar av landet. Dessutom innebär det ”normala” skogsbruket, även när det bedrivs enligt lagar och regler, för det mesta alldeles för lite naturhänsyn. Detta beror i sin tur på skogsvårdslagens låga ambitionsnivå och bristen på motivation för skogsägaren att ta hänsyn, vilket i sin tur är resultatet av nuvarande (och tidigare) regeringspolitik.

Politiker, det är dags för nya tag! Ni har utan tvekan svenska folkets stöd: hela 92 % anser att lagen bör skärpas. Sverige är värt en ny skogspolitik!

Naturskyddsföreningen kraftsamlar nu för skogen, för att få ut budskapet. Vi har t ex haft information på många av SJ:s tåg under våren. I juni bjöd vi riksdagsledamöter på ”skogslunch” i Kungsträdgården, 6 av 8 partier deltog i givande diskussioner. I juli hade vi ett välbesökt seminarium i Almedalen om människans plats i skogen. Och det är bara början…

Ta del av vårt budskap här:

Våra åsikter om skogen:

Fler resurser:

Vi har fått mycket positiv feedback på vår kommunikation. Många människor är oroade över vad som händer. Vi har också – inte oväntat – fått mothugg från skogsindustrin och deras företrädare, både tämligen resonabla och mer ohämmat hårdföra. Läs gärna dessa inlägg och jämför med din egen upplevelse av verkligheten.

Helt klart finns det en hel del skogsägare som skulle vilja ta större naturhänsyn men som inte kan, av ekonomiska skäl eller rent av beroende på lagen. Som jag visat i en tidigare bloggpost kan det till och med löna sig att ta mindre hänsyn, vilket självfallet är helt oacceptabelt och ovärdigt en land som anser sig vara föregångare på miljöområdet.

Vi ses i skogen!

PS du vet väl att du kan följa (och gilla!) oss på Facebook
https://www.facebook.com/naturskyddsforeningen

…och på Twitter:
https://twitter.com/naturskyddsf
https://twitter.com/jonasrudberg

]]>
https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/08/14/sverige-ser-inte-langre-ut-som-du-tror/feed/ 2
Papper, klimat och betydelsen av elva millimeter toarulle https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/07/10/papper-klimat-och-betydelsen-av-11-mm-toarulle/ https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/07/10/papper-klimat-och-betydelsen-av-11-mm-toarulle/#comments Wed, 10 Jul 2013 12:21:59 +0000 http://blogg.naturskyddsforeningen.se/?p=8874 paper_vapour-logo-small

[uppdatering 22 aug] Seminariet i London, och dess budskap, väckte starka känslor hos somliga. En redaktör på en branschtidning bloggade upprört om hur ”antipappers-aktivister” slår på en industri som är nere för räkning (!) Pappersnätverkets företrädare förklarade artigt att vi alla faktiskt är på samma sida, vi som vill ha en hållbar framtid.

På ett seminarium i London i juli presenterades nya och oroande fakta om papperets miljöpåverkan. Världens pappersproduktion står för en betydligt större del av utsläppen av växthusgaser än vad man tidigare trott. Även en försiktig uppskattning talar för att dessa utgör minst 7 % av de klimatpåverkande utsläppen – klart större än hela världens flygtrafik. Beräkningarna bygger på en meta-analys av en mängd vetenskapliga studier, och ser till papperets hela livscykel, från skog till sopförbränning eller, i värsta fall, tipp.

Dessa nya fakta presenteras i en studie om ”Paper Vapour” framtaget av det europeiska pappersnätverket EEPN. Vapour (rimmar på ”paper”) betyder ordagrant ånga och med studien lanserar EEPN alltså ett nytt begrepp i klimatdebatten.

Jim Ford, från Climate for Ideas har genomfört studien åt EEPN.  Nätverket består av ett 60-tal organisationer och företag från 24 länder, bland annat Naturskyddsföreningen.

Ford konstaterar på seminariet i London att papperkonsumtionen har en klart större påverkan på världens klimat än vad som tidigare varit känt.

– Men det innebär å andra sidan också en större potential att minska samhällets klimatpåverkan, säger Jim Ford. Vi kan använda papper smartare och effektivare och slippa en massa onödig konsumtion, menar Ford.

Beräkningarna, som bygger på bland annat livscykelanalyser av en hel industrisektor, samt dess klimatpåverkan (”carbon footprints”), är mycket komplexa och underliggande fakta är inte alltid entydiga. Det är därför svårt att få fram oomtvistlig totalsiffra för papperets globala ”klimatavtryck”. Detta är EEPN och rapportens författare, Jim Ford, noga med att understryka.

– Därför har vi varit försiktiga i våra beräkningar, och till stor del utgått från industrins egna siffror. Vi har också räknat in återvinning av papper. Ändå står det klart att utsläppen – ”Paper Vapour” – ger ännu större klimatpåverkan än den globala flygtrafiken, säger Ford.

Även de högsta uppskattningarna äv flygets bidrag till de totala utsläppen (knappt 5 %) ligger under siffran ”minst 7 %” som anges i rapporten. Denna bygger alltså av naturliga skäl delvis på industriföretagens egna uppgfiter och dessa behöver knappast misstänkas för att överdriva problemen med papper.

Men vad har nu detta att göra med toarullens storlek? Jo, på seminariet presenterades också ett antal konkreta exempel på hur stora brittiska företag sparar papper – och på så vis minskar både klimatpåverkan och sina utgifter. Genom enkla medel kan man nå förvånansvärda resultat. Så har t ex butikskedjan Sainsbury’s minskat storleken på sina toapappersrullar från 123 till 112 millimeter. En blygsam minskning kan man tycka. Men den har minskat transporterna med  500 lastbilslass(!) per år – motsvarande 140 ton CO2e. Den allra största besparingen ligger emellertid i företagets minskade förbrukning av kartong: ca 300 ton, vilket motsvarar omkring 2000 ton CO2e.

Papper kommer som bekant från skogen, via ett skogsbruk som i sig har en stor miljöpåverkan – både på klimatet, den biologiska mångfalden och skogens andra värden.

Genom en smartare pappersanvändning kan stora vinster göras. För klimatet, skogens miljö och ekonomin. När ska svenska företag – och politiker – börja tänka nytt och följa britternas exempel?

Hela studien (pdf) hittar du här:

Paper Vapour – the Climate Impact of Paper Consumption

]]>
https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/07/10/papper-klimat-och-betydelsen-av-11-mm-toarulle/feed/ 8
Energieffektivisera miljonprogrammet! Rapport från Naturskyddsföreningens Almedalsseminarium. https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/07/02/energieffektivisera-miljonprogrammet-rapport-fran-naturskyddsforeningens-almedalsseminarium/ https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/07/02/energieffektivisera-miljonprogrammet-rapport-fran-naturskyddsforeningens-almedalsseminarium/#comments Tue, 02 Jul 2013 08:45:10 +0000 http://blogg.naturskyddsforeningen.se/?p=8871 I morse arrangerade Naturskyddsföreningen ett seminarium om hur vi ska klara av att nå en halverad energianvändning i bostadssektorn, vilket är riksdagens eget mål. I samband med renovering av miljonprogrammet öppnas ett fönster att samtidigt genomföra ambitiösa energieffektiviseringar vi inte har råd att missa om vi ska klara klimat- och energiomställningen.

Naturskyddsföreningens Svante Axelsson inledde med att samtala med Therese Hindman-Persson från Schneider Electric och Per Holm från SABO. De konstaterade en stor energieffektiviseringspotential som ofta inte realiseras fullt ut på grund av svårigheter att finansiera och få lönsamhet i åtgärderna. Det blir mycket lappa och laga, plocka lågt hängande frukter konstaterade Per:

– Vi når ofta 20-30 procent energieffektivisering, men inte 50.

Therese höll med, och konstaterade att det behövs en push i form av ekonomiska styrmedel om en halverad energianvändning ska nås. Hon har varit inblandad i projekt som nått långt, men mycket få klarar idag en halvering.

Anti Avsan från Moderaterna och Lars Tysklind från Folkpartiet, båda riksdagsledamöter, representerade det politiska perspektivet. De höll båda med om att vi skulle kunna energieffektivisera betydligt mer än vad som sker idag, men hade lite olika syn på vilka hinder och lösningar som finns.

Lars instämde i att politiska beslut kan behövas, både för att undanröja hinder som finns idag och kanske överväga nya styrmedel. Svante Axelsson testade idén om statliga lånegarantier som skulle ge fastighetsbolagen tillgång till förmånliga lån, och Lars tyckte det lät intressant.

Anti var mer skeptisk till statlig inblandning, och tyckte att fastighetsägarna redan idag kan nå väldigt långt om de bara räknar rätt. Energieffektivisering höjer ju fastighetens värde på lång sikt, men ofta räknar de inte på det. Dessutom konstaterade Anti att det kan vara fel fokus att prata om energieffektivisering istället för energislag, det är skillnad på miljövänlig och fossil energi.

– Vi måste hålla en energikurs för våra riksdagsledamöter, utbrast någon i publiken.

Det är ju en ofta hörd missuppfattning detta att det inte är någon mening att spara på förnybar energi, att fjärrvärmen är ”miljövänlig” och att elen i Sverige är ”klimatneutral”. Det är felaktigt i flera steg; kortfattat så är fjärrvärmen för det första 18 procent fossil i Sverige, all energi har en miljöpåverkan om än olika mycket (också sol, vind och vatten kräver ju insatsresurser och exploatering) vilket motiverar hushållning, dessutom behövs den förnybara energin för att tränga undan fossil energi i andra sektorer. Hälften av fjärrvärmen baseras på biobränslen, som behövs exempelvis när vi ska ställa om till ett fossilfritt transportsystem, och dessutom konkurrerar med annan markanvändning. Dessutom är energisystemet större än Sverige. Läs mer om varför vi ska energieffektivisera i detta tidigare blogginlägg.

Åter till seminariet. Svante konstaterade att vi har många styrmedel för att pressa fram en bättre bilflotta; supermiljöbilspremier, bränslekrav, och förhoppningsvis snart bonus-malus. Men på fastigheter är det tunnare, och ska vi klara riksdagens egna miljömål behöver vi nog styrmedel där också. Men det låter som att det ändå finns en vilja hos våra politiker att överväga nya åtgärder?

En åhörare konstaterade att även om det sker demonstrationsprojekt och vissa fastighetsägare når långt, är det ju så att med nuvarande takt så kommer vi inte klara riksdagens mål, så enkelt är det.

Per Holm från SABO  instämde, med den takt SABO nu renoverar och energieffektiviserar nås ingen halvering. Därför kommer Naturskyddsföreningen att senare i sommar släppa en rapport där vi har kikat närmare på några potentiella styrmedel för att energieffektivisera miljonprogrammet. Håll utkik efter den! Kanske kan grönt jobbskapande och energieffektivisering i miljonprogrammet bli en valfråga?

Stort tack till paneldeltagarna och alla som följde diskussionen på plats och på Twitter!

]]>
https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/07/02/energieffektivisera-miljonprogrammet-rapport-fran-naturskyddsforeningens-almedalsseminarium/feed/ 1
Inför Almedalen: Smarta styrmedel fixar renoveringen av miljonprogrammet https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/06/24/infor-almedalen-smarta-styrmedel-fixar-renoveringen-av-miljonprogrammet/ https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/06/24/infor-almedalen-smarta-styrmedel-fixar-renoveringen-av-miljonprogrammet/#comments Mon, 24 Jun 2013 11:48:04 +0000 http://blogg.naturskyddsforeningen.se/?p=8852 Tisdagen den 2 juli arrangerar vi ett Almedalsseminarium om energieffektivisering i miljonprogrammet. Energieffektivisering är det miljövänligaste och ofta billigaste sättet att ställa om till ett 100 procent förnybart energisystem. Men hur gör vi då?

En tredjedel av Sveriges energianvändning går till bostadssektorn. Riksdagen har satt som mål att bostädernas energianvändning ska minska med 20 procent till 2020 och 50 procent till 2050, och EU:s energieffektiviseringsdirektiv kräver åtgärder. Trots det pekar Energimyndighetens långtidsprognos på en i stort sett oförändrad energianvändning.

De stora renoveringsbehoven i miljonprogramshusen öppnar ett fönster att samtidigt halvera energianvändningen, men fastighetsägarna har ofta svårt att klara det själva. Det finns ett stort glapp mellan den företagsekonomiska och den samhällsekonomiska lönsamheten, och där behövs det styrmedel. Men vilka styrmedel är det som behövs? Varför händer inget? Vad är egentligen politikernas roll?

Seminariet äger rum på Packhuskällaren, Strandgatan 16, tisdagen den 2/7 kl. 08.00-09.00. Vi bjuder på god frukost från kl. 07.30. Välkomna!

I panelen:

 • Anti Avsan, riksdagsledamot Moderaterna
 • Lars Tysklind, riksdagsledamot Folkpartiet
 • Per Holm, energiexpert SABO
 • Therese Hindman-Persson, VP Professional Services and Execution Center, Schneider Electric Sverige
 • Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen (moderator)

Efter seminariet publiceras en sammanfattning här på bloggen.

@DKihlberg rapporterar från seminariet på twitter, delta under Naturskyddsföreningens Almedals-hashtag #AlmNatur

]]>
https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/06/24/infor-almedalen-smarta-styrmedel-fixar-renoveringen-av-miljonprogrammet/feed/ 1
Inför Almedalen: Varför vill ingen bygga kärnkraft i Sverige? https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/06/24/infor-almedalen-varfor-vill-ingen-bygga-karnkraft-i-sverige/ https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/06/24/infor-almedalen-varfor-vill-ingen-bygga-karnkraft-i-sverige/#comments Mon, 24 Jun 2013 04:30:30 +0000 http://blogg.naturskyddsforeningen.se/?p=8830 Torsdagen den 4 juli är det dags för kärnkraftsseminarium i Almedalen. Naturskyddsföreningen bjuder in till ett spännande semminarium om kärnkraftens kostnader!

Den svenska kärnkraften är inne i en kritisk period. De svenska reaktorerna är gamla och kommer snart behöva bytas ut. Ska kärnkraften bli en parantes i Sveriges energipolitiska historia eller kommer nya reaktorer att byggas?

Naturskyddsföreningen bjuder in till ett samtal om kärnkraftens framtid och dess kostnader. Går det att bygga nya kärnkraftverk utan subventioner? Hur mycket pengar kommer egentligen behövas för slutförvar samt rivning och sanering? Kommer avgifterna till kärnavfallsfonden höjas?  Vad innebär det för lönsamheten?

Lyssna på när toppar ur den svenska kärnkraftsindustrin diskuterar med politiker och experter.

Medverkande:

 • Tomas Kåberger
 • Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen
 • Göran Hult, Fortum
 • Torbjörn Wahlborg, Vattenfall
 • Ingemar Nilsson, Socialdemokraterna
 • Cecilie Tenfjord- Toftby, Moderaterna
 • Johan Swahn, MKG
 • Emma Petersson, Naturskyddsföreningen

Seminariet äger rum torsdagen den 4 juli klockan 13:00-15:00 på Universitet (f.d. högskolan) i sal B23 och är öppet för alla intresserade. @EmmPeter rapporterar från seminariet på twitter, delta under Naturskyddsföreningens Almedals-hashtag #AlmNatur

Varmt välkomna! 

]]>
https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/06/24/infor-almedalen-varfor-vill-ingen-bygga-karnkraft-i-sverige/feed/ 1
Miljösmarta klädfantaster https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/06/10/miljosmarta-kladfantaster/ https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/06/10/miljosmarta-kladfantaster/#respond Mon, 10 Jun 2013 09:17:05 +0000 http://blogg.naturskyddsforeningen.se/?p=8757 Visst går det att kombinera miljö och mode!  Som klädbytare kan man tillåta sig att frossa i kläder utan att belasta jordens resurser ytterligare. Dessutom är det ju väldigt mycket roligare och riktigt tokbilligt, eller kanske helt och hållet gratis som på Naturskyddsföreningens klädbytardagar.

I vår Instagramtävling ”KLÄDFYNDET” uppmanade vi klädbytarna på Naturskyddsföreningens senaste klädbytardag att dela med sig av sina bästa klädbytarfynd. Vi fick in ett gäng sköna bilder som visar att ”god smak” inte sitter i plånboken:

1:a pris – ett presentkort på 1000 kronor hos Nudie går till Sireau
Hos Nudie kan man bland annat köpa redesignade jeans samt mattor tillverkade av gamla jeans som är märkta med Bra Miljöval.
Juryns motivering: En av de vanligaste myterna om second hand är att det skulle vara tråkiga kläder. Med sitt fynd har Sireau bevisat precis motsatsen. Den stilrena kappan med leopardmönstrade slag är ett hållbart fynd till en personlig stil.

vinnaren

2 – 5 pris: 1 ex av boken Grön Design går till:

malinbran_andraprisMalinbran
Juryns motivering: En härlig mix – essensen av en Klädbytardag!

 

 

radioladio_andraprisRadioladio
Juryns motivering: Avslappnad stil med skuggiga rutor.

 

 

friida_andrapris

Fridalicious
Juryns motivering: Det lyser om Fridalicious som förmedlar glädje med sin toksnygga halsduk och stiliga kappa.

 

 

ellenk_andrapris

EllenLK
Juryns motivering: EllenLK kunde med ”sjuka fynd” posera avslappnat i en solglasögon-cool look och förtjäna kommentarer som ”dör vad snygg du är”. Med 35 hjärtan under bilden blev hon också den instagrammare som fick mest uppmärksamhet bland sina vänner.

Vinnarboken Grön Design ser våra kläder och vår inredning i ett globalt rättviseperspektiv. Här kan man läsa om människor som vågar tänka nytt, men också om gamla miljövänliga tekniker.

Känner du också för att förnya din garderob så notera lördag den 5 april 2014 i din kalender. Då är det dag för nästa års klädbytardag. Om du inte kan vänta tills dess så titta in på närmaste ”second hand butik”. Om du mot förmodan inte hittar det du söker där så välj kläder i ekobomull eller återvunnet material – och fråga efter miljömärkt!

]]>
https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/06/10/miljosmarta-kladfantaster/feed/ 0
Tre utmärkta sätt att fira Världshavens dag den 8/6 https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/06/07/tre-utmarkta-satt-att-fira-varldshavens-dag-den-86/ https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/06/07/tre-utmarkta-satt-att-fira-varldshavens-dag-den-86/#respond Fri, 07 Jun 2013 09:16:33 +0000 http://blogg.naturskyddsforeningen.se/?p=8754 Den 8 juni är sedan fem år tillbaka officiellt förklarad av FN som Världshavens dag, eller UN World Oceans Day. För oss på Naturskyddsföreningen är ju varje dag världshavens dag, och insjöarnas och älvarnas också för den delen. Och kanske just därför blir vi extra glada när strålkastarljuset når de frågor som ligger oss så varmt om hjärtat. Här kommer våra tre bästa tips på hur du firar Världshavens dag är att stötta Atlantrodden mot bottentrålning, uppmärksamma cykelkampanjen för Östersjön och att se över din egen båt. 

1. Stöd Atlantic project och kom på sjösättningen

En av de frågor vi jobbar intensivt med är förbud mot bottentrålning. Bottentrålning är en fiskemetod som förstör nästan allt i sin väg. Så gott som allt levande fångas upp i de stora näten. Korallrev och andra viktiga livsmiljöer skrapas sönder av de tunga redskapen som dras på havsbotten. På Afrikas västkust bidrar bottentrålning till att människor inte längre kan försörja sig på sitt traditionella, småskaliga fiske. Det handlar ofta om människor som redan lever i fattigdom och som är beroende av fisket, både som inkomstkälla och för att få mat på borden.

Därför vill vi uppmärksamma Atlantic Project, och Peder Åström, som nu ska hjältero över Atlanten för att protestera mot bottentrålning. Första årtaget över det stora blå kommer han att ta på Teneriffa i december, men på Världshavens dag kommer den båt han ska ro i att sjösättas vid Gåshaga Marina på Lidingö utanför Stockholm klockan 15.00.

Alla är välkomna att komma och titta på när båten sjösätts. Vår representant på plats är Ellen Bruno som är sakkunnig inom hav- och fiskefrågor kommer att vara där och berätta om Naturskyddsföreningens arbete med frågan.

2. Uppmärksamma Race for the Baltic – en cyklelkampanj för Östersjön

Samma dag, fast i Malmö, går startskottet för en extraordinär cykelresa. Ett team av cyklister kommer att cykla igenom alla nio länder runt Östersjön, en sträcka på 3500 km som förväntas ta tre månader, för att uppmärksamma miljöproblemen i Östersjön.

Kampanjen heter Race for the Baltic och målet med är, förutom att belysa de problem som finns i havet, att samla in namnunderskrifter inför ett ministermöte om Östersjön i oktober. Det man skriver under på är att man vill stoppa överfisket, inrätta fler skyddade områden och minska utsläppen av ämnen som förorenar och leder till övergödning.

race for the baltic

Race for the Baltic

Kolla när kampanjen kommer till din stad, där kan du delta i en aktivitet eller till och med cykla med en bit av vägen!

3. Se om din egen båt

Sist men inte minst har vi också en liten uppmaning till dig som inte nöjer dig med att stötta andras insatser utan faktiskt också vill se över din egen båt. Er vill vi naturligtvis hjälpa och har för ändamålet satt ihop fem enkla tips för att bli miljösmart på sjön. Tipsen finns både som webbartikel och som utskriftsvänlig och snygg pdf.

]]>
https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/06/07/tre-utmarkta-satt-att-fira-varldshavens-dag-den-86/feed/ 0
Fjäderholmsteatern ger ekopengar och medlemsrabatt https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/06/05/fjaderholmsteatern-ger-ekopengar-och-medlemsrabatt/ https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/06/05/fjaderholmsteatern-ger-ekopengar-och-medlemsrabatt/#respond Wed, 05 Jun 2013 07:00:47 +0000 http://blogg.naturskyddsforeningen.se/?p=8750 Fjäderholmarna är en ö i Stockholms innerskärgård som är lätt att ta sig till från Stockholms city. På ön finns ett antal resturanger, kiosker, badplatser, picknickplatser och inte minst – en teater – Fjäderholmsteatern.

Runt midsommar drar de upp ridån för sommarens föreställningar och erbjuder alla medlemmar i Naturskyddsföreningen 20 kr rabatt på biljettpriset. På sommarens repertoar finns åtta olika pjäser för olika smaker, varav ett flertal är riktiga klassiker, som Hemsöborna av August Strindberg (i passande miljö) och Trollflöjten av Mozart. En del av biljettintäkterna från sommarens teaterföreställningar kommer att gå till vårt arbete med att öka andelen ekologiskt i Sverige. Så ut och kultivera er nu Stockholmare, och Stockholmsturister, mer kultur och mer ekologiskt, det är som man brukar säga: ”win-win”.

Innan midsommar, den 1-2, 5-9 och 12-16 juni satsar Fjäderholmarna på att skapa upplevelser för barn i åldrarna 2-12 år, för då är det Fjäderholmsfestival. Vi kommer att ha folk på plats även där. Kom förbi och delta i vår quiz om Vilda grannar (alltså om djuren som lever i vår absoluta närhet, till exempel de som surrar). Vi ska se till att de också packar ner medlemsblocket och i bästa festivalanda trolla alla ickemedlemmar till medlemmar.

]]>
https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/06/05/fjaderholmsteatern-ger-ekopengar-och-medlemsrabatt/feed/ 0
Miljödiplomerade cyklister på Vätternrundan https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/06/04/miljodiplomerade-cyklister-pa-vatternrundan/ https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/06/04/miljodiplomerade-cyklister-pa-vatternrundan/#respond Tue, 04 Jun 2013 13:53:53 +0000 http://blogg.naturskyddsforeningen.se/?p=8746 I år kommer alla deltagare och påhejande publik på Vätternrundan den 7-9 och 14-15 juni knappast kunna missa chansen att få kontakt med Naturskyddsföreningen. På väg mot nummerlappshämtningen på Motala torg kan alla naturälskande cyklister delta i vår roliga quiz och bli månadsgivare i föreningen, direkt på plats. Vätternrundan är också guldsponsorer till Naturskyddsföreningen. Något de beskriver så här på sin webbplats:

”Att få hjälpa till i deras oförtrutna arbete är en ynnest och en utmaning.”

Det är inte utan att vi sträcker lite extra på oss.

Den här typen av samarbeten är bra på flera sätt. Arrangörerna av Vätternrundan tar ett miljöansvar, både genom att stötta vårt arbete, men också praktiskt genom att arbetar med hållbarhetsfrågor. Bland annat erbjuder Vätternrundan alla deltagare möjligheten att miljödiplomera sig.

Att miljödiplomera sig är inte särskilt svårt. Det handlar om grundläggande saker som att samåka till tävlingen, följa regler för allemansrätt och camping och att ta med sig skräpet och slänga det i närmsta depå. Men vi tycker att det är toppen att deltagarna arrangörerna påminner deltagarna så att de tar sin del av ansvarskakan. Och så gillar vi såklart att de ges möjlighet att skänka pengar till vår verksamhet. Pengar som vi på Naturskyddsföreningen använder i olika projekt för att informera, inspirera och påverka vår omgivning i natur- och miljöfrågor.

]]>
https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/06/04/miljodiplomerade-cyklister-pa-vatternrundan/feed/ 0
Nils Holgersson, skogspolitik och överkörda universitet https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/05/30/nils-holgersson-skogspolitik-och-overkorda-universitet/ https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/05/30/nils-holgersson-skogspolitik-och-overkorda-universitet/#respond Thu, 30 May 2013 14:22:26 +0000 http://blogg.naturskyddsforeningen.se/?p=8734 Den senast tiden har Naturskyddsföreningen varit ovanligt väl synlig i skogsdebatten – inte minst för den som åkt tåg. Vi frågar oss, i annonser, vad Nils Holgersson skulle få se om han gjorde sin berömda resa på gåsryggen över dagens skogslandskap. Troligen vore det mest kalhyggen, planterade träd och spår av skogsmaskiner. Annonserna är illustrerade med bilder på (tyvärr alldeles autentiska) kalhyggen.

Vi har förstås fått en mängd reaktioner. Många positiva, från människor som liksom vi tycker om att vara ute i skogen och blir ledsna över kalhyggen och förlorade arter. Några arga, från markägare som känner sig orättvist påhoppade; eller från deras företrädare inom LRF som tycker att vi är alldeles för negativa.

För all del. Vi är inte alltid så positiva i våra budskap om den svenska skogen. Men det beror på verkligheten. Till skillnad från Eskil Erlandsson och hans gäng (mer om det strax) tycker vi inte det är vår uppgift att hylla den svenska modellen; en modell som skapat utarmade landskap, frustration hos många skogsvandrare och en rödlista som omfattar 1800 av skogens växter och djur.

Men vi vill självklart inte nedvärdera någon enskild markägare! Det finns gott om skogsägare som gör ett fantastiskt arbete i skogen till glädje för både växter, djur och människor. Tyvärr räcker inte det. Skogsbruket har som helhet skapat en djupt allvarlig situation för den biologiska mångfalden som hotar både arter och ekosystemtjänster.

Det är det ofta destruktiva systemet, som drivs av skogsindustrin, och regleras av bristfällig politik, som vi vill påverka. Sveriges skogar är värda en ny skogspolitik.

Nu är det inte bara Naturskyddsföreningen som är kritisk mot rådande politik. Läs till exempel vad ett antal professorer tycker om regeringens (läs landsbygdsministerns) metoder för att övertyga omvärlden om den svenska skogsbruksmodellens förträfflighet. På rykande het debattplats, SvD Brännpunkt 29 maj, beskriver man hur universitetens frihet körts över. Eskil E har uppdragit till det av Mistra finansierade ”Future Forest” inom SLU göra en propagandafilm för svensk skogspolitik. Och då pratar vi verkligen rejäl gammeldags propaganda – välgjord och sannolikt väl påkostad. Se gärna själv och avgör!

Dagens Nyheter kommenterar filmen (och artikeln) på ledarplats 30 maj. Annika Ström Melin skrev bland annat: Huvudbudskapet är en hyllning till svensk skogsvård och kan inte uppfattas som annat än statlig propaganda. Det är obegripligt att forskarna vid SLU gick med på att uppfylla landsbygdsministerns önskan och producera ett i förväg bestämt resultat. Ja, så kan tyckas – men tack och lov finns det också forskare med intregritet.

Nu är det dags att sluta blogga och gå ut och njuta av den svenska försommaren. I skogen och överallt! Men tanken har slagit rot:

Sverige är värt en ny skogspolitik.

 

 

 

]]>
https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2013/05/30/nils-holgersson-skogspolitik-och-overkorda-universitet/feed/ 0