Fältbiologerna håller fortet

Några små fågelbord är allt som är kvar av stödlägret mot den planerade kalkbrytningen i Bunge Ducker på norra Gotland. Det råder ett tillfälligt lugn här i Ojnareskogen efter delsegern när HD beslutade om inhibition (stopp) för de förberedande arbetena. Men Årets miljöhjälte, fältbiologen Alva Snis Sigtryggsson, och ett gäng andra aktivister håller ställningarna några kilometer bort i Fårösund.

Jag träffar dem i det gamla militärsjukhuset som de flyttat in i nu. Tält och lägermaterial finns kvar i ett förrådsrum och i samlingsrummet hänger banderollen med det halshuggna gotlandslammet och texten ”Mordkalk” som blivit smått berömd efter exponering i mängder av tv-sändningar och tidningar.

Även om inget händer ute i skogen just nu så är frågan aktuell hela tiden, särskilt här på Gotland. Samma dag som jag är på besök publicerar Alva en debattartikel i DN tillsammans med Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson och WWF:s naturvårdschef Peter Westman. Gotlands Allehanda skriver att Nordkalk planerar att återuppta visst arbete i januari: två fasta fornlämningar ska tas bort där man vill anlägga en infartsväg. Dagen innan startade Fältbiologerna ett nytt nationellt nätverk mot gruvboomen i Sverige och 17 november ordnar man seminarium och manifestation i Stockholm om hur gruvbrytning hotar närnatur.

Gruppen i militärsjukhuset planerar turnéer till andra hotade områden i Sverige.

– Det här är en jättestor ny fråga. När man förhandlar om den nya minerallagstiftningen verkar ett av målen vara att kunna bryta mer i naturskyddade områden. Det handlar om en otroligt konkret påverkan, säger Alva Snis Sigtryggsson.

En annan aktivitet man planerar för är guidade turer i Ojnareskogsområdet, upplagda som om den nationalpark som Naturvårdsverket planerat för redan vore ett faktum.

– Målet är att engagera så många som möjligt lokalt som kan olika saker om skogen. Till exempel hoppas vi att kunna guida skolklasser. Det här känns som ett väldigt roligt arbete, mycket roligare än att sitta i vägen för maskiner, säger Alva Snis Sigtryggsson som hoppas att Ojnareskogen ska väcka en bredare debatt om hur vi förvaltar våra gemensamma resurser.

En längre intervju med Alva kommer i Sveriges Naturs första nummer 2013.

Länkar:

Årets miljöhjälte: http://www.minplanet.se/aretsmiljohjalte

Debattartikeln i DN: http://www.dn.se/debatt/regeringens-skyldighet-att-radda-unika-omraden

Fältbiologernas gruvnätverk: http://faltbiologerna.se/gruv

Seminarium och manifestation om gruvbrytning och närnatur 17 november: http://faltbiologerna.se/kalendarium/seminarium-om-naturen-gruvdriften-hotar-i-stockholm