Rikskonferensen har börjat

Rikskonferensens första förmiddag har avklarats. Det är en uppsluppen och engagerad samling människor som samlas i Eskilstuna för att diskutera våra utmaningar och lyssna på inspirerande föreläsningar. Här kommer en kort inblick över vad som hittills har hänt.

Igår smygstartade nätverken med att träffas och diskutera sina frågor. I morse öppnade den stora konferensen. Barnen var först ut och drog ut på äventyr redan klockan 9.00. Strax därefter hälsades alla deltagarna välkomna av Gun Rudquist, chef för Natur- och miljöfrågor, som under följande timme också fungerade som konfrencier.

Alla konferenser borde kickstartas med en sådan uppsättning talare som vi fick i morse. Inledningsvis gav Eskilstuna kommuns chef alla deltagare anledning att sträcka på sig några centimeter extra. Det var uppenbart att han talade från hjärtat när han beskrev hur stolt han var över att vi valt att hålla konferensen just i Eskilstuna.

Sedan tog vår generaldirektör Svante Axelsson och ordförande Mikael Karlsson över med inspiration och kraft. Temat för konferensen är ”Härifrån till framtiden” och deras tal höll sig väl till temat. Svante Axelsson var som som vanligt väldigt inspirerande och fokuserade på lösningarna. ”Vi har så mycket idéer att vi nästan drunknar i idéer”, sa han. Och fortsatte med att prata om att utmaningen är att se till att vi blir ännu fler, att vi bli en ännu större flock som ser att våra lösningar är möjliga att införa. Han ser det som att de hinder som politiker och människor ser i realiteten är mentala hinder, och de måste vi överbrygga.

Mikael Karlsson tog vid ungefär där och sa bland annat att vi är fria att göra vad vi vill med framtiden. ”Vi är först in i nästa sekund, ingen har varit där förut”. Han konstaterade också stolt att vi växer och faktiskt har fler medlemmar än något politiskt parti, och vi växer, det gör inte de. Engagemanget för miljön växer, det syns inte bara på vårt medlemsantal, det syns också på antalet ungdomar som söker våra traineeutbildningar, och på att engagemanget växer. ”Vi tar oss till framtiden bättre genom vårt glödande engagemang.”

När Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria och författare tog plats vid podiet sjönk den antydan till väckelsemöte som eventuellt kan ha uppfattats av deltagarna. Han fokuserade på miljörörelsens problem, som han hävdar ligger i att vi är dåliga på att möta människor där de är nu. Vi måste bli bättre på att möta människor som inte bryr sig om miljön, med att hitta lösningar som hjälper folk i vardagen. Sverker hävdar att människor, historiskt sett, alltid varit otänksamma, människor har sedan vår födelse tagit det vi behövt och gått vidare. Vi tänker kortsiktigt och många är inte optimister. Därför behöver vi titta mer på ekonomin som helhet, och ta med välfärdspolitiken i våra beräkningar. Innan Sverker lämnade scenen passade Gun Rudquist på att säga att hon kände sig trygg med att han är med i expertrådet, som riksstyrelsen träffar några gånger per år för att hjälpa oss att se på miljöfrågorna från olika vinklar.

Nästa år är det riksstämma och valberedningen fick chansen att presentera sig innan det var dags att dela ut silverfalkar till två av juryn utsedda miljökämpar; Catharina Lihnell Järnhesten och Doris Norrgård Almström. Det var två mycket glada och överraskade kvinnor som klev upp på scenen och tog emot sin hedersutnämning. Snart kan du läsa mer om juryns utlåtande och pristagarna på vår webb.

Efter lite (ekologiskt) kaffe och mackor på nybakt bröd gick alla till de diskussionsgrupper som de själva valt att delta i. Medlemmarna har själva fått skicka in vilka ämnen de ville diskutera. Efter stötande och blötande blev det 45 olika grupper som diskuterar 45 olika frågor, fördelat på tre pass under dagen. Allt kommer samlas ihop till en samling med anteckningar.