Ytterligare ett länskansli

Vissa av Naturskyddsföreningens länsförbund har haft kanslier med anställd personal sedan länge. De senaste åren har antalet kanslier ökat till sju stycken: Dalarna, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Uppsala, Värmland och Örebro.

Nu läggs ytterligare ett kansli till raden, i Västra Götalands, med inriktning på samverkan mellan Naturskyddsföreningarna i Bohuslän, N Älvsborg, S. Älvsborg och Skaraborg. Det är mycket glädjande.

I helgen som gick träffade jag ett fyrtiotal naturskyddare i Falköping från de lokala kretsarna i de fyra länsförbunden. Jag kände starka förväntningar på det nya regionala kansliet, baserat på en god samsyn i en rad frågor som är högaktuella, däribland vindkraften.

Utbyggnaden av vindkraften är oerhört viktig för omställningen till ett hållbart energisystem. Naturskyddsföreningen har en viktig roll i att främja en snabb utveckling av vindkraften men måste samtidigt arbeta för att vindkraften placeras rätt och för att lokaliseringar som kan hota höga naturvärden undviks. Det arbetet innebär såväl planeringsfrågor och inventering av värdefull natur som dialog med branschen.

Allt fler vindkraftsföretag inser värdet i att föra dialog med den lokala miljörörelsen, dels för att undvika onödiga målkonflikter, dels eftersom miljörörelsen är den förnybara energins bästa vän. Utan stöd från miljöorganisationer kommer det inte att blåsa så starkt om vindkraften som är önskvärt från samhällets och näringslivets sida.

Med ytterligare ett länskansli – som även kommer att arbeta med strandskydd, skog, trafik, biologisk mångfald och uranbrytning – stärks våra möjligheter att stoppa dåliga vindkraftsprojekt och att gynna och heja på bra lokaliseringar. Det gynnar den förnybara energin.

I helgen mötte jag också Naturskyddsföreningens skogsnätverk på ett möte i Göteborg. Som alltid sjuder det av engagemang i nätverket, vilket inte är konstigt om man ser till hur skogsnäringen hanterar den biologiska mångfalden i skogen.

Gång efter gång tvingas Naturskyddsföreningen anmäla eller kritisera skogsbolag för brott mot lagstiftning, skogscertifiering och bolagens egna policies. Samtidigt sänker regeringen anslagen till skydd av skogens naturvärden.

Det finns goda skäl för alla som är engagerade i skogsfrågor att gå med i Naturskyddsföreningens skogsnätverk. Alla är välkomna!

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.