Läsarfråga: Har man rätt att skövla skog hur som helst?

Jag har varit i norra Värmland och sett hur brutalt man avverkar med skogmaskiner som förstör marken. Det borde finnas restriktioner när det gäller skogsmaskiner. De borde inte få användas alls på vissa platser. De kör över gamla stigar, stränder och bäckar o s v. Det ser ut som ett slagfält efter deras framfart. Just nu verkar det som om avverkningar sker i ökad takt. Underbara miljöer förstörs för alltid. Det finns små plättar som är naturreservat. Men har man rätt att skövla skog och mark hur som helst utanför dessa få avgränsade områden?

Tack för ditt mail!

Vi är mycket medvetna om den skogsskövling d som pågår på många håll i landet och jobbar vi intensivt för att stoppa den. Vi har räddat ganska många skogar från avverkning genom åren, och det är vi som sett till att anslagen i statsbudgeten ökat så att åtminstone några naturreservat kan bildas. Tyvärr finns det starka ekonomiska intressen med motsatt agenda. Ett av våra krav är därför att lagen ska vara betydligt skarpare och skydda naturen bättre, även då skogsbruk sker.

Korta svar på dina frågor:

– Enligt den lag (SVL) som finns idag får man använda skogsmaskiner överallt där man får bedriva skogsbruk. Däremot ska man undvika skador, och om de ändå sker, se till att det lagas (det bryts ofta mot detta tyvärr).

– Det stämmer att avverkningarna ökar något, totalt i Sverige, men ökningen i ett visst område kan förstås vara mycket större.

– Självklart får man inte ”skövla skog och mark hursomhelst”. Men de regler som finns i Skogsvårdslagstiftningen (SVL) är alltför svaga och underordnade regeringsformen (som säger att markägaren måste ersättas med pengar om kraven blir för höga – dvs högre än idag). Vi har kritiserat detta i olika sammanhang, se bl a remissvaret.

Fler länkar:

Fler remissvar om skog

Läs också mer i vår tidning – för du är väl medlem?!

Vänliga hälsningar,

Jonas Rudberg