Läsarfråga: Varifrån kommer trädets massa?

Jag går första året på Gymnasieskolan och håller på med ett projektarbete. Frågan lyder: Om man planterat ett träd som till slut väger 1 ton, varifrån kommer då den största delen av massan i trädet ifrån? Så småningom då trädet ”dör”, vad händer då med beståndsdelarna i trädet? Kommer de att försvinna, förmultna, eller något annat?

Tack så mycket för att du tog dig tid!

Tack för mail. Det allra mesta av ett (fullvuxet) träd består av vatten och cellulosa, som i sin tur mest består av grundämnet kol (till massan). Vattnet kommer främst från marken/grundvattnet och kolet kommer nästan uteslutande från atmosfären.

Som du säkert vet är fotosyntesen grunden för alla växter, alltså den process i bladens celler där koldioxid och vatten omvandlas till syre och olika sockerarter (som sedan bygger upp växtens cellulosafibrer).

OBS! Ett ton är ett rejält stort träd! Inom skogsbruket räknar man med att volymen av en genomsnittlig (stor) gran eller tall är ca 400-500 liter och träden väger några hundra kilo.

När träden dör bryts de ner av olika organismer (svampar, insekter och mikroorganismer) som lever i ekosystemet. Beståndsdelarna återförs på så vis till systemet och återanvänds av nya träd, andra växter eller djur.

hälsningar,
Jonas Rudberg