Tänker Sverige missa chansen att själva bestämma om GMO?

På EU-nivå fattades nyss beslut om att varje medlemsland ska kunna bestämma om genetiskt modifierade organismer, GMO, ska odlas i landet eller inte. Men för att detta ska bli möjligt måste varje land bestämma vilka särskilda skäl man önskar bedöma – kriterier som alltså måste vara utöver de som EFSA redan bedömer. Så Sverige måste […]

Läs mer