Tänker Sverige missa chansen att själva bestämma om GMO?

På EU-nivå fattades nyss beslut om att varje medlemsland ska kunna bestämma om genetiskt modifierade organismer, GMO, ska odlas i landet eller inte. Men för att detta ska bli möjligt måste varje land bestämma vilka särskilda skäl man önskar bedöma – kriterier som alltså måste vara utöver de som EFSA redan bedömer. Så Sverige måste ta i denna fråga nu för att inte tappa makten över GMO.

Medlemsländernas rätt att själva bestämma om GMO har suttit fast i beslutsapparaten ända sedan 2010 så det beslut som nyligen togs är i hög grad en kompromiss. Kort kan man säga att beslutet innebär följande: EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA, bedömer vilken inverkan en viss GMO har på miljö och hälsa. Denna bedömning har under lång tid kritiserats av många för att inte ta med alla de olika aspekter på den breda hållbarhetsfrågan som kan påverkas av GMO. Många av EU:s medlemsländer har argumenterat för att GMO påverkar socioekonomiska aspekter, markanvändning, landskapsfrågor m m och att det måste vara möjligt att säga nej med hänvisning till dessa skäl och liknande. Nu har man alltså kommit överens om att länderna ska ges större makt över när och om man vill avstå från att odla GMO. Direktivet anger att varje medlemsland måste ange vilka särskilda villkor som man vill åberopa.

Så med andra ord är det nu dags för varje land att se till att definiera en rad sådana villkor så att man håller dörren öppen för att antingen kunna säga ja eller nej till GMO. Om man inte gör detta är man i händerna på EFSA:s bedömning och kan följaktligen komma att bli tvungen att acceptera odling av GMO även om man inser att den genetiskt modifierade grödan som är på tapeten snarare påverkar jordbruket mot ökad ohållbarhet än tvärtom.

Därför är det oroande att det verkar som att Sverige inte är så intresserade av att ange några ”särskilda villkor”. Hallå – varför inte???? Varför ska vi avsäga oss rätten att själva bedöma risk och nytta med en GMO? Att det finns många aspekter av hållbarhet som inte EFSA:s bedömning täcker in har ju de flesta varit överens om länge.

Så kom igen nu alla partier i riksdagen. Se till att Sverige bestämmer själva om GMO!