Läsarfråga: Tryckimpregnerat – bör man använda det?

Vi har fått en del frågor om tryckimpregnerat trä: Tryckimpregnerat trä. Hur påverkar det naturen, livet i vattnet mm. Känns obehagligt att det blivit norm inom byggsvängen till stor del. Är man ”onödigt” orolig?

Jag tänker bygga en kompost på min kolonilott. Tänkte använda tryckimpregnerat virke, men också lite brädor från transportpallar. Vad  ska jag behandla dem med, så att komposten håller längre? Är cuprinol bra?

Svar: Tryckimpregnerat virke är oftast furu som impregnerats med  kopparsalter i vakuum under högt tryck. Impregneringsvätskan tränger då in ända  till kärnveden. Det är kopparn som ger träet den gröna färgen. Tidigare har  även de starkt miljöfarliga ämnena krom och arsenik (ger gulgrönt virke) och  kreosot (svartbrunt virke som luktar tjära) använts för impregnering av trä som står i direkt kontakt med mark och vatten, exempelvis bryggor, broar och  järnvägssliprar etc. Det tryckimpregnerade virke du kan köpa i bygghandeln i  dag är kopparimpregnerat av typen AB, som är godkänt för att använda ovan mark.

Den huvudsakliga verksamma kemikalien är kopparhydroxidkarbonat som är mycket giftigt för mikroorganismer och vattenavstötande.

Det finns flera miljöproblem med tryckimpregnerat virke, bl.a. har det förekommit stora problem med nedsmutsad mark och grundvatten vid olika impregneringsanläggningar. När virket har tjänat ut måste det hanteras som miljöfarligt avfall vilket innebär att det inte bör eldas upp.

En kompost av trä håller tillräckligt bra om den byggs med tätvuxet kärnvirke. Ett alternativ är lärk, som innehåller mer kärna en furu, Ett beprövat sätt att skydda mot röta och fukt är att stryka virket med trätjära, blandat i lika delar med balsamterpentin och linolja. Blandningen är hälsovådlig att inandas vid utstrykningen, men den innehåller inga naturfrämmande ämnen eller ickenedbrytbara beståndsdelar. Pallkragar är ofta värmebehandlade för att undvika spridning av skadeinsekter, men behandlingen ger också visst skydd mot röta. Cuprinol träskydd innehöll tidigare miljöfarliga bekämpningsmedel, och innehåller fortfarande kemiska bekämpningsmedel.

Läs gärna våra renoveringstips i Grön guide

Anders Friström