Är klimatet Sveriges eller Kinas ansvar?

I måndags sände Aftonbladet en partiledardebatt mellan de åtta riksdagspartierna. Debatten om klimat och miljö var tyvärr ganska visionslös och handlade mer om vad som skulle gå snett med de andra partiernas politik än om det klimatmaxade samhälle det egna partiet vill skapa.

Stadsministern höll låg profil genom debatten, vilket i sig är anmärkningsvärt. Det tycks inte vara en av hans paradgrenar, vilket också vår valgranskning signalerar. Men precis på slutet tog han till orda.

Kina släpper ut 50 tusen miljoner ton CO2, Sverige släpper bara ut 55 miljoner ton”, sa Reinfeldt. ”Jag har suttit ned med kinesiska förhandlare, de går inte med på någonting”. Han avslutade med att söka väljarnas mandat för en klimatpolitik som går ut på att förhandla internationellt för att få andra länder att minska utsläppen.

Visst har Kina större klimatpåverkan än Sverige, och visst har svenska utsläppsminskningar mycket begränsad betydelse för klimatet om inte andra länder följer efter. Helt riktigt av statsministern. Men ändå så fel. Jag skulle vilja lyfta tre anledningar för Reinfeldt att tänka om. Utsläppsminskningar är alldeles för viktiga för att viftas bort genom att skylla på andra.

 

1. Alla utsläpp är stora eller små beroende på hur vi räknar.

Det är såklart en dramatiskt stor skillnad mellan Sveriges och Kinas utsläpp. Men Kina är också enormt mycket större, och har en befolkning som är betydligt större. Vi kan lika gärna dela upp Kina i provinser eller slå ihop alla länder i EU. Vi kan mäta utsläpp per capita (Kinas är lägre än Sveriges, även om de håller på att komma ikapp), eller sammanlagda historiska utsläpp (Kinas industrialisering startade senare än Sveriges).

Det viktiga är att varje ton koldioxid är exakt lika mycket, oavsett var det släpps ut. Däremot drabbas inte alla delar av världen lika hårt av klimatförändringarna, och det är svårt att undvika misstanken att detta svaga intresse för att hantera gemensamma problem har att göra med att Sverige väntas drabbas mindre än många andra länder, bland annat Kina.

 

2. Sveriges klimatpåverkan är större än vi tror.

När Reinfeldt säger att Sveriges utsläpp är 55 miljoner ton koldioxid (egentligen 55,7 Mton koldioxidekvivalenter 2013) syftar han på de utsläpp som sker i Sverige. Alla utrikes resor är borträknade, liksom utsläppen från all import (bland annat hälften av allt kött vi äter, produktionen av all konstgödsel som används, med mera). Räknas allt detta in, samtidigt som utsläppen från det Sverige exporterar, exempelvis stål, räknas bort, blir nettoeffekten en rejäl ökning av utsläppen. Naturvårdsverket uppskattade 2010 de svenska utsläppen till 115 Mton. Jag har bloggat mer om det här. Återigen, det viktiga är inte var utsläppen utan hur vi gemensamt kan minska dem.

 

3. Hur ska Sverige minska de globala utsläppen?

Reinfeldt menade i debatten att det är förhandlingar med Kina som är det viktigaste Sverige kan göra för klimatet. Han har en poäng! Visst måste Sverige och andra länder sätta press på de stora utsläpparna, både inom FN-förhandlingarna och i bilaterala samtal. Men hur ska lilla Sverige kunna rå på Jinping, Obama, Cameron och de andra stora makthavarna?

Jag tror inte att det kan ske med pajkastning, men däremot med exemplets makt. Jag mötte för något år sedan en kinesisk klimatforskare som sa att ”Kina kommer inte att göra som västländerna säger, utan som västländerna gör”. Det är en viktig poäng.

Genom att gå före och visa på smarta lösningar och att det går att förena mycket små utsläpp med en riktigt bra välfärd så skulle också Reinfeldt kunna få de kinesiska förhandlarna att lyssna. Tänk själv att du är kinesisk klimatförhandlare och sitter ner med två statsministrar från varsitt pytteland på andra sidan jorden för att förhandla.

Den ena säger: ”Vi lovar att minska våra utsläpp om ni också gör det. Vi ska dela på bördan”.

Den andra säger: ”Vi har minskat våra utsläpp till nära noll. Vi har ett effektivt transportsystem, förnybar energi, ren luft, en förbättrad folkhälsa, gröna städer och mat till alla. Vi berättar gärna hur vi gjorde”.

Vem hade du lyssnat på?


Under hösten kommer vi skriva mer om Kina och dess klimatpolitik.
Och svaren på vad som borde göras finns förstås i vår nya rapport klimatmaxa politiken.

Kommentera

6 thoughts on “Är klimatet Sveriges eller Kinas ansvar?

 1. Här är alla väldigt överens om att science is settled…minns mr Al Gore som för 7 år sedan sa 《in seven years time》 ett par gånger inför en hänförd församling. Arktiska havet skulle vara isfritt.Nu i mitten av september vid normal minimumutbredning visar sattelibilderna en yta överstigande 6 miljoner km2 istäcke! Motsvarande över halva Europa Global uppvärmning. ..ja vilken ?ok den som var under förra seklet 1980-1998..? INGEN global uppvärmning har kunnat observeras på 17 år!

  • Hej Jan-Åke!

   Det är viktigt att skilja på väder och klimat. Enskilda år kan vara både varmare och kallare än den långsiktiga trenden. Isutbredningen i Arktis är i år större än \”rekordåren\”, men betydligt mindre än genomsnittet sedan 1981. Se: http://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

   Visst vore det fantastiskt om den globala uppvärmningen hade avstannat, men det är tyvärr inte den slutsats som IPCC drar i sin senaste rapport: http://www.climatechange2013.org/

   • Antingen värms planeten upp, eller så kyls den ner – alltid!
    Enda alternativet till uppvärmning, är nerkylning.
    (Nu har en uppvärmning pågått sen Lilla istiden, och vi befinner oss på en \’platå\’. Nu kanske en nedkylning står på tur för moder jord. Vi får väl se…)

    Något sådant, som en \”avstannad\” temperatur, existerar inte i den verkliga naturliga världen.

    (IPCC är en politisk(!) organisation…)

    • Hej Alienna! Nej det är sant, temperaturen förändras alltid. Det som lite slarvigt åsyftas är den antropogena globala uppvärmningen, alltså huruvida den sentida kraftiga temperaturökningen till följ av mänsklig påverkan har avstannat eller ej.
     IPCC är en organisation som har skapats av världens stater för att sammanställa vetenskapliga beslutsunderlag om klimatförändringarna, så i den bemärkelsen en politisk organisation, ja. Men rapporterna skrivs av oberoende forskare, som sammanställer all klimatforskning som görs.

     • Ingen människa vet hur klimatet fungerar. Grundforskningen är ännu inte gjord.
      I och med det, kan ingen säga hur vi människor ev. påverkar klimatet.

 2. Hej igen Alienna. Det har forskats enormt mycket på klimatet och människans påverkan på detsamma. IPCC:s slutsatser är väldigt tydliga, och dem litar vi på Naturskyddsföreningen på.

Kommentering är stängd.