COP21: Del av en enorm global rörelse

DSC_0002Idag har jag ägnat större delen av dagen på klimattoppmötet till möten med några av Naturskyddsföreningens partnerorganisationer och nätverk som vi är med i. Det är en enorm styrka och trygghet att kunna samarbeta med miljöorganisationer från hela världen. Klimatförhandlingarna är oerhört komplexa och omfattande, och det finns många lager av politik inbakat i vartenda ord i avtalstexten.

Naturskyddsföreningen är med i nätverket Climate Action Network, och de har en rad möten varje dag som fokuserar på olika sakfrågor, olika länder och regioner och olika processer. Jag försöker pricka in deras internationella samordningsmöte och deras Europeiska möte varje dag. De är bra tillfällen att få höra det senaste från de många experter som hårdbevakar enskilda frågor. Idag har det exempelvis varit mycket diskussion om hur EU tillsammans med bland andra USA och Kanada bidrar till att försvaga avtalstexten om Loss and Damage.

Tillsammans med Naturskyddsföreningens ordförande Johanna har jag också haft möten med tre av föreningens samarbetsorganisationer; TWN, AIPP och NECU.

TWN – Third World Network – är ett nätverk som är riktiga veteraner i klimatförhandlingarna. De bevakar låginkomstländernas intressen och är kritiska till många av de ståndpunkter som höginkomstländerna driver, som handlar mer om att försvara sina egna ekonomiska intressen än om att lösa klimatfrågan. Lösningar som inte samtidigt bidrar till att utjämna globala orättvisor menar TWN är falska lösningar, och det är såklart bara att instämma.

NECU – National Centre of Ukraine – är en ukrainsk organisation som påminner mycket om Naturskyddsföreningen. Deras viktigaste roll i Paris är att hålla ögonen på sin regering, och kommunicera till sina medlemmar och den ukrainska befolkningen vad som händer här i Paris. Det är ju en roll som vi delar med dem; transparens och folkligt stöd och press är centralt för att få till ett bra avtal.

AIPP – Asian Indigenous Peoples Pact – är också ett nätverk, som bevakar ursprungsbefolkningars rättigheter. Deras representant beskrev hur de huvudsakligen just nu strider för att behålla skrivningar om mänskliga rättigheter i avtalets paragraf två, som har stor betydelse för hur hela avtalet ska läsas. Tyvärr trodde hon att den meningen inte kommer att överleva, bland annat för att tidigare kolonialmakter som Storbritannien och Frankrike är oroliga för vad en sådan paragraf skulle leda till.

Vi pratade förstås om enormt mycket mer på dagens alla möten. Känslan nu är att vi är del av en enormt stor och kompetent global klimatrörelse med stora möjligheter att påverka förhandlingarna. Och vi har i stort sett samma analys och samma prioriteringar, vilket såklart är viktigt för att få genomslag. När vi träffar den svenska delegationen kan vi mata dem med samma förhandlingskrav från den globala klimatrörelsen som alla andra delegationer får från sina respektive civilsamhällen.

Men inte bara miljörörelsen spelar roll såklart. När jag skriver detta sitter jag på ett sidevent som Sverige arrangerar tillsammans med WWF international. Nyss höll Åsa Romson ett inledningsanförande innan hon skulle till förhandlingsrummet och rapportera om dagens framsteg i den arbetsgrupp om anpassning som hon leder. Bland annat pratade hon om Sveriges ambition att, oavsett resultatet här i Paris, bli en av världens första fossilfria länder. Just nu berättar IRENA – International Renewable Energy Agency – om den fantastiska utveckling av förnybar energi som sker i hela världen just nu. Också det en utveckling som pågår oberoende av klimatförhandlingarna. Medan vi sitter här i Paris och flyttar hakparenteser i ett dokument pågår omställningen för fullt. Därmed inte sagt att vi inte ska fortsätta att arbeta dygnet runt för ett riktigt bra avtal.