COP21: Knäckfrågorna är på bordet

Nu bränner det till i Paris. Knäckfrågorna är på bordet. Gårdagens förslag på avtal togs emot hyfsat väl. Många var kritiska på olika sätt men alla bedömde att underlaget vara tillräckligt bra för fortsatta förhandlingar.

Förhandlingen har fortsatt hela natten och ikväll kommer nästa skarpa förslag. Enligt rykten skall alla parenteser vara borta vilket förstås kan provocera många länder men också ett sätt att snabba på förhandlingen som formellt ska sluta i morgon. Så blir det sannolikt inte. Reaktionen ikväll är avgörande för att få ett avtal på plats under helgen. Ingen tvivlar på att det ska bli ett avtal, frågan är bara hur urvattnat det kommer att bli och hur detta avtal kommer att tolkas.

De som avgör om kvällens nya förslag får godkänt är om följande positioner finns med:

  1. Det behövs nya skrivningarna om att FN-länderna ska träffas redan 2018 för att summera effekterna av utsläppsminskningar som nu ligger på bordet samt att då öppna för att länderna ska skärpa sina utsläppsminskningar. Vi vet att dagens löften från Paris pekar på tre graders global temperaturökning. Vilket är helt oacceptabelt. Och eftersom vi i praktiken inte har något avtal alls mellan 2015 och 2020 så är en tidigareläggning av utvärderingen och revideringen av utsläppslöften oerhört viktigt för att begränsa utsläppen till ca 1.5 grader.
  2. Det är mycket viktigt att landa i ett konkret utsläppsmål i till 2050. Nu finns olika svaga alternativ. Det som behövs är att världens utsläpp skall minska med 70-90% till 2050. Då får vi också en färdplan för att klara 1.5 graderstaket, vilket också bör skrivas in i avtalet. Men måste jag välja är den konkreta procentsatserna viktigare än gradtalet. Det naturliga är att båda är med eftersom procentmålet är en logisk följd av gradtalet enligt klimatforskarna (IPCC).
  3. Finansieringsfrågan kan stjälpa hela lasset. Det är ofattbart att inte industriländerna kan vara tydligare med tydliga penninglöften. Idag är löftet 100 miljarder dollar till 2020. Dessa pengar ska till 50 % gå till investeringar i förnybar energi i fattiga länder och 50% till investeringar för att förstärka vägar och byggnader när de oundvikliga stormarna kommer.
  4. Det måste till tydligare skrivningar om hur de länder som kommer att ligga under vatten i framtiden ska få hjälp med att flytta hela samhällen. Frågan som kallas ”loss & damage” och som leds av Åsa Romson måste få till tydligare löften om en mekanism som ger pengar till dessa utsatta länder
  5. Det är också oerhört viktigt att vi får ett transparent system där löften om pengar och utsläppsminskningar går att bedöma och kontrollera annars kan allt vara ett luftslott i Paris.
  6. De finns en joker som kommit in i avtalstexten de sista dagarna och som potentiellt kan vara mycket farlig. Den kallas ”cooperative mechanism”, och öppnar för en ohämmad handel med utsläppskrediter. I värsta fall kan stater i obegränsad omfattning kompensera sina utsläpp genom att plantera skog i andra länder. Skogsplantering och ökat kolinnehåll i de afrikanska jordarna är givetvis bra i sig, men detta ska inte ske i utbyte mot fortsatta utsläpp av växthusgaser. Denna nya mekanism måste begränsas och utesluta investeringar i olika former av kolbindning.

Det är viktigt att det blir en framgång i Paris. Det är också oerhört viktigt att texterna och avtalet blir tillräckligt bra för att stimulera alla positiva krafter som redan är i rörelse världen över. Vi måste också komma ihåg att ett avtal från Paris bara kan fånga upp den ”gemensamma yta” som går att få till när världens länder ska komma överens. Det är som vi sagt tidigare, Parisavtalet är bara ett golv – i syfte att höja upp den lägsta nivån – väggar och tak byggs städer, företag och länder som går före och i praktiken gör mer än vad som utlovas här.

Vad de flesta förhandlare har glömt är att denna förhandling inte är en övning i bördefördelning utan att de flesta åtgärder trots är lönsamma och det tycks tvärtom vara så att de som kommer först ut ur fossilsamhället vinner. Hoppas denna nya logik präglar den kommande nattens förhandling. Då kommer det att gå mycket lättare att komma överens.