COP21: Nytt avtalsutkast ute!

Nu ikväll vid halv tio-tiden presenterade COP-ordföranden ett nytt avtalsutkast. Arbetet har pågått hela natten och hela dagen och spänningen var stor. För oss observatörer har det varit en lång dag i ovisshet. Delegationerna har nu fått två timmar på sig att läsa innan mötet återupptas i plenum. Då har ordföranden föreslagit att arbeta i ”Indabas of solutions” som ska arbeta för att finna kompromisser i återstående knäckfrågor. Han var väldigt tydlig på att det är just kompromisser som gäller nu, imorgon ska det finnas ett färdigt avtal.

Vi sitter just nu och läser igenom den nya texten. Vid en första anblick noterar vi att texten är två sidor kortare och med betydligt färre alternativ i parenteser. Det är ett rejält kliv mot en färdig text. När vi tittar närmre så finns det både positiva och negativa förändringar, med reservation för att detta är en första läsning.

Den långsiktiga temperaturgränsen föreslås nu bli ”well below” två grader, och samtidigt sträva efter att stanna under 1.5, vilket får ses som ett steg framåt här i Paris, även om det kunde vara en tydligare formulering om max 1.5. Men samtidigt möts inte det målet upp av tydliga mål för utsläppsminskningar. Den nya föreslagna texten där talar om att sikta på att utsläppen ska vända nedåt så snart som möjligt och sedan nå ”utsläppsneutralitet” under andra halvan av detta århundrade. I neutralitetsbegreppet ryms öppningar för falska lösningar och kryphål, och ”andra halvan av århundrandet” är väldigt svagt och för sent för att klara 1.5-gradersgränsen. Ett stort kliv bakåt i avtalstexten, detta hoppas jag de lyckas vässa i natt.

Differentieringsfrågan står också ganska öppen, ansvarsfördelningen är inte riktigt tydlig i texten.

Positivt är att ländernas åtaganden, som idag är allt för svaga, ska ses över år 2020 när avtalet träder ikraft. 2020 är visserligen i senaste laget, vi förlorar många viktiga år med för svaga ambitioner på vägen dit. Men det är ändå ett bra steg åt rätt håll. Det är väldigt viktigt för att successivt justera upp ambitionerna. Nuvarande löften skulle om de infrias innebära en tre graders temperaturökning.

Finansieringsfrågan har tagit stora kliv framåt sedan det förra utkastet, när den var i princip helt olöst. Nu har texten städats ordentligt. Dock är den inledande paragrafen ännu en lång rad av parenteser, som avgör ambitionsnivån. De 100 miljarderna som utlovades redan i Köpenhamn efter 2020 är kvar, efter att igår ha hamnat inom parentes. De uttrycks också som ett golv; ambitionen är att öka. Texten är inte perfekt, men att denna svåra fråga verkar ha närmat sig en lösning är enormt betydelsefullt för att kunna få ett avtal klart imorgon.

Förluster och skador (Loss and damage) verkar ha backat, här har nya alternativ tillkommit, och frågan om huruvida det ens ska ingå i avtalet  eller ligga utanför verkar inte avgjord. Här är rika länder oroliga för att de ska hållas ansvariga för klimatförändingarnas effekter (vilket de ju är).

Mänskliga rättigheter, liksom ursprungsfolks rättigheter, har strukits i avtalet, och nämns nu bara i förordet. Skandal.

Den viktiga formuleringen om gemensamt men olika ansvar finns dock med nu, en fråga som många delegationer lyfte som ett krav i plenum igår kväll.

Liksom i det senaste utkastet nämns internationell flyg- och sjöfart inte alls, vilket fanns med i tidigare utkast. Det är ett stort misslyckande, dessa sektorer räknar själva med att öka sina utsläpp med flera hundra procent till 2050. Här finns också en potentiell källa till klimatfinansiering som en så enkel princip som ”förorenaren betalar” skulle tillämpas.

Sammanfattningsvis alltså steg framåt och bakåt. Några viktiga förbättringar, några jobbiga försämringar. Men överlag mycket närmare ett avtal, som fortfarande innehåller många viktiga komponenter. Nu kl. 23.30 får vi veta hur länderna reagerar på detta.  [Uppdatering: Nattens förhandlingar sker bakom stängda dörrar. Vi får se imorgon hur det har gått]. Det blir en enormt spännande natt och morgon. Den här tiden imorgon kanske vi har ett globalt klimatavtal? Hur bra kommer det vara?