COP21: Onsdag morgon

Onsdag morgon. Har fortfarande den positiva känslan i kroppen efter avrapporteringen i Plenum i går kväll. I normalfallet brukar det vara flera irriterande inlägg men inte igår. De flesta kommentarer från de olika ordförandena i olika arbetsgrupper lyfte fram det positiva franska ordförandeskapet och att de trodde att de frågor som är kvar att lösa.

Hela situationen var mycket rörande. Här sitter hela mänskligheten samlad och har en sådan konstruktiv och respektfull dialog med varandra. Mötet avslutades med en varm applåd. Då kröp en tår fram ur mina ögon.

Även de svenska förhandlarna är överraskade över den konstruktiva andan och känner inte igen sig i hur det brukar vara på klimatförhandlingar. När kommer krisen? Kommer den över huvud taget?

Idag klockan 13.00 kommer det riktiga testet. Då presenteras det nya och hårt bantade förslaget. Hur detta tas emot avgör hur det kommer att gå. Redan klockan 17.00 skall alla samlas i Plenum igen för att diskutera förslaget. Undrar om gårdagens konstruktiva anda då finns kvar. Jag tror faktiskt det.

Om allt går som det ska skall det alltså finnas ett färdigt förslag redan på torsdag men de är det få som tror är möjligt även om de förhandlar hela natten till torsdag.

För det finns knäckfrågor som inte är lösta:

Finansieringen är en sådan. Det behövs mer riktiga pengar på bordet och ett gemensamt sätt att räkna pengar på. Idag säger OECD att det finns ca 62 miljarder i fonderna och Indien får det bara till 1 miljard. Med så olika räknesätt är det svårt att komma överens. Det handlar också om att tydliggöra hur mycket pengarna ska öka efter 2020 då industriländerna ska ha kommit upp i 100 mrd dollar och vilka länder som ska betala. Om inte finansieringsfrågan löses kan hela förhandlingen ramla ihop som ett korthus.

Och det är inte minst pengar till anpassningsåtgärder till fattiga länder och ersättningar till de människor som måste lämna hus och hem, vilket hanteras under begreppet ”loss&damage”

Dessa frågor måste lösas ut och där är Åsa Romson tillsammans med miljöminstern från Bolivia ansvariga. Stort ansvar ligger på Åsas axlar.

Den negativa överraskningen är det igår kom in nya texter som öppnar för en global projektbaserad byteshandel (CDM projekt) som hittills har varit komplicerad på många olika sätt och ibland en smitväg för att göra åtgärder på hemmaplan. Vi får hålla ett skarpt öga på hur denna fråga utvecklas.

Den positiva överraskningen är att det tycks vara så att hela världen skärper vilket gradtal som anses ”farlig” för mänskligheten. Vilket innebär att vi framöver talar om 1.5 gradersmålet istället för de två grader som vi vant oss att säga.

Temperaturen stiger just nu i klimatförhandlingarna och i bästa fall leder det till mer begränsade temperaturökningar på planetet. Hoppet lever i Paris