En vecka har gått

En vecka av årets klimatförhandlingar har gått när vi anländer i Lima på lördag kväll. Vad bättre då än att stämma träff med våra samarbetspartners som varit på plats sedan dag ett för att bli uppdaterad på läget. Jag träffar Third World Networks engagerade medarbetare över frukost på deras lägenhetshotell på söndag morgon. Det blir ett avslappnat möte, men åsikterna om första veckans förhandlingar är desto skarpare.

Yoke Ling Chee och Martin Khor berättar om en livlig konflikt kring själva proceduren för förhandlingarna. Medan utvecklingsländerna håller på FN-praxis och vill att textförslag som presenterats av parterna ska ligga till grund för diskussionerna är de utvecklade länderna nöjda med ordförandenas förslag till utgångstext. Utvecklingsländerna vill att texten ska synas på en skärm och att de synpunkter och ändringsförslag som framförs ska föras in i texten, så att alla kan förhålla sig till dem. Under de första fyra dagarna tog ordförande emot kommentarer från delegaterna, för att kunna presentera en ny förbättrad text senare. Men det, menar företrädare för många utvecklingsländer, försvårar meningsutbytet och garanterar inte att det tas lika mycket hänsyn till allas åsikter.

–          Ordförandena agerar som kejsare. Vi är oroliga att de kommer lägga fram ett förslag på slutet och säga ’take it or leave it’, alltså utan möjlighet till kommentarer. Den som då vägrar att acceptera förslaget, på grund utav proceduren, kommer att ses som den som blockerar förhandlingarna, säger Yoke Ling och Martin.

Förutom att svårigheterna i att komma överens bottnar i att inget land vill riskera sin ekonomiska utveckling om ingen annan gör det, så uppfattar jag också motsättningarna som en konflikt mellan ett resultatfokus och en önskan om jämlikhet. Och det säger sig självt att om inte alla upplever att de blivit hörda i processen så kommer de inte heller att ställa sig bakom resultatet i någon praktisk mening. En grundförutsättning för att parterna ska komma vidare under veckan är därför att alla kan acceptera det nya papper som ordförandena ska presentera på måndag. Fortsättning följer.