Ingen tid för observatörer att tala

Lakpa Nuri från AIPP (Asia Indigenous People’s Pact) har fått sköta två personers jobb under mötet här i Lima. Hans chef, Joan Carling, blev bestulen på sitt pass vid ett stopp i Berlin och kunde inte fortsätta sin resa från Thailand, där de har sitt huvudkontor, till Lima. Organisationen representerar ursprungsfolk från hela Asien och samverkar med liknande organisationer från andra regioner medan de är här. De är en av Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer. AIPP engagerar sig framför allt i REDD+processen, dvs den mekanism som ska bidra till att minska klimatförändringarna genom att bevara skogen som kolsänka, samtidigt som den ska värna skogarnas många andra värden. Deras fokus ligger på att värna urfolks rättigheter till den mark de traditionellt brukar och att de uppmärksammas som ”custodians” för skogen. Det Lakpa framförallt hade siktet inställt på när han kom hit var att få göra ett 2 minuter långt inlägg i de förhandlingar som hållits om REDD+, för att föra fram de synpunkter de tidigare skickat in i elektronisk form. Men den tid som var avsatt för observatörer att tala åts upp av att parterna gjorde mycket längre inlägg än de tilldelats. När förhandlingarna kring denna fråga stängdes i förra veckan hade AIPP därför inte fått ta till orda. Men även om Lakpa såklart är besviken över detta, så ger han inte upp.

DSC_0026 (1024x681)

Lakpa Nuri från AIPP. Foto: Anna Axelsson

-Nu siktar vi på mötet i Bonn i vår istället. Vi vill att parterna ska anta ”Additional Guidelines” till de ”Safeguards” som nu diskuteras, bland annat om hur deltagande i REDD-implementeringen ska se ut. Vi vill att safeguards ska tillämpas från planeringsstadiet, inte bara i implementeringen av REDD+.

AIPP har också arrangerat två välbesökta sidoevent under mötet, varav ett tillsammans med Sverige.