Klimatavtal mellan USA och Kina – hopp för Paris eller hopplöst otillräckligt?

Idag kom nyheten att USA och Kina, som mötts i Peking denna vecka, har slutit ett historiskt klimatavtal. Världens två största utsläppare har varit kända som hopplösa bromsklossar i klimatförhandlingarna som visat få tecken på att vilja ta ansvar för sina utsläpp. Men nu har de alltså närmat sig varandra, och offentliggjort sina utsläppsmål.

Beskedet från stormakterna innebär en välkommen vitamininjektion inför FN:s klimattoppmöte i Lima i början av december, där grunden ska läggas för det viktiga mötet i Paris om ett år, där ett nytt avtal är tänkt att förhandlas fram.

USA:s president Barack Obama säger idag att USA ska öka sin minskningstakt från tidigare löften, och nå en minskning på mellan 26-28 % under 2005 års nivå till år 2025. Kinas president Xi Jinping lovar å sin sida att Kinas utsläpp ska börja minska senast år 2030.

Löftena inte på långa vägar tillräckliga, men ger skäl till optimism. Den amerikanska ambitionshöjningen är ganska dramatisk i ljuset av landets klimatpolitik de senaste decennierna, och innebär en årlig minskningstakt i samma storleksordning som EU:s, som ju ofta ses som globala ledare i klimatfrågan. USA behöver göra mycket mer (liksom EU), men det är ett viktigt steg och en utsträckt hand inför förhandlingarna. Obamas stora utmaning nu blir att påbörja dessa utsläppsminskningar under återstoden av sin mandatperiod utan att behöva passera ny lagstiftning genom den republikandominerade kongressen.

Kinas löfte är väntat, och välkommet i såhär god tid inför Paris. Kina har en annan tradition av att sätta mål än vad vi är vana vid i exempelvis Sverige. Där svenska politiker gärna sätter långsiktiga ambitiösa mål som de sedan inte är så noga med att klara (jämför till exempel med de 16 miljömålen) så sätter Kina som regel inte mål de inte är helt säkra på att också klara. Målet att utsläppen ska vända nedåt 2030 är därför väntat, eftersom landets egna prognoser för utsläpp med nuvarande politik och teknik pekar ditåt. Bedömare från såväl myndigheter, universitet och miljöorganisationer i Kina säger alla att Kina med största sannolikhet kommer att vända ner utsläppskurvan betydligt tidigare (vilket är nödvändigt).

Så jag tolkar dagens besked från Peking försiktigt optimistiskt. Ambitionerna måste skruvas upp rejält, men äntligen är de två elefanterna i rummet uppe på scenen.