Läget fredag eftermiddag

Sent igår kväll kunde förhandlingsordförandena presentera det nya förslag på beslutstext som COP-presidenten efterfrågat. Idag har fortsatta förhandlingar förts kring denna. Det är ett kortare och mer fokuserat dokument. Äntligen har detta forum också flyttat till plenum, så att det kan följas av fler observatörer. Ordförandena har uppmanat parterna att vara flexibla och tidsmedvetna och gå in i förhandlings-mode, dvs vara beredda att kompromissa. Ändå hörs väldigt få förslag på konkreta kompromisser, utan de flesta upprepar sina tidigare ståndpunkter. Därför har de just nu fått 2 timmar till på sig av COP-presidenten, för att alla parter ska hinna framföra sina synpunkter.  Samtidigt för COP-presidenten egna samtal med olika parter och grupper av länder, för att försöka hitta ytor där de kan närma sig varandra. Han har gett sina miljöministerkollegor från Norge och Singapore samma uppdrag. Pulgar-Vidal är fortfarande hoppfull om att mötet ska kunna komma till beslut innan dagen är slut. Vi får väl se hur det går.

DSC_0148

COP20-presidenten Manuel Pulgar-Vidal

a