Luften dallrar av spänning

Just nu i Lima: luften dallrar av såväl de varma solstrålarna som den ökande spänningen.

Förhandlingarna om den text som ska ligga till grund för Parisavtalet avbröts i förmiddags, efter bara 20 minuters möte. G77 och Kina-gruppen annonserade då att de jobbar på ett nytt förslag om hur parterna kan gå vidare i den komplicerade processen.

Den huvudsakliga knäckfrågan, som skär över många av de områden som diskuteras är differentiering mellan länder. Medan USA, EU m fl vill gå ifrån den tudelade uppdelningen i annex och sprida ut ansvaret på fler länder som har kapacitet att göra åtgärder för utsläppsminskningar, vill flertalet utvecklingsländer hålla fast vid annexen.

Frågor som återstår att enas kring och som påverkas av frågan om differentiering:

  • Omfattning och innehåll i 2015-avtalet
  • Omfattning och innehåll i de papper som beskriver ländernas åtaganden (INDCs)
  • När INDCs ska skickas in
  • Om INDCs ska granskas innan Paris-mötet
  • Hur arbetet om ökad ambition före 2020 ska fortsätta

Ännu vet vi inte när diskussionerna kommer att återupptas. Och det verkar med andra ord som att COP-mötet kommer att hålla fast vid traditionen och dra över tiden, eftersom det var meningen att just dessa förhandlingar skulle avslutas idag.