Påtagliga klimateffekter i Kina

Den lilla byn Dongping ligger i Shandongprovinsen i östra Kina. Byns 1380 invånare livnär sig huvudsakligen på jordbruk; här odlas allt från persikor och äpplen till jordnötter och majs. Byn ligger naturskönt i en dal mellan två berg, och vattnet till odlingarna kommer från en flod som rinner genom byn. Men när jag besökte byn häromdagen tillsammans med tjugotalet representanter från miljöorganisationer i hela Kina så var det nästan torrt i floden, trots att det nyss skulle ha varit regnsäsong.

Ett äldre par som stod och rensade majs berättade att det kom väldigt lite regn i år, och att skörden var sämre än vanligt. De senaste åren har vädret varit väldigt konstigt, och det har blivit allt torrare. Vad det beror på vet de inte, kanske är gudarna arga på oss säger de, och skrattar lite ansträngt.

Byns ordförande Mr. Gong Maowang bjuder på färsk frukt i byhuset. På väggarna hänger handskrivna listor med arbetsfördelningen mellan byborna, och redogörelser för byns ekonomi.

Han berättar att byn har drabbats hårt av torkan de senaste åren. Skördarna blir allt mindre och byns ekonomi försämras. Den genomsnittliga nettoinkomsten i byn är 4 000 RMB per år (ungefär lika mycket i SEK), så marginalerna är små.

Men också när det väl regnar så har något förändrats. 2007 drabbades byn av skyfall som förstörde broar, vägar och i stort sett alla grödor, mitt i skördesäsongen. De ekonomiska förlusterna var enorma för en redan fattig by.

Vad beror det förändrade vädret på? Mr. Gong säger att han är osäker på sambandet, men trots att vi befinner oss långt ut på landsbygden så märks den smog som ligger tät i städerna också här. Men det är inte våra föroreningar, fortsätter Mr. Gong, vi har ju inga industrier i vår by.

IMGP2230

När jag berättar för Mr. Gong Maowang om Naturskyddsföreningens klimatmaxa-kampanj vill han gärna vara med och X:a med Dongping i bakgrunden.

För att möta de nya förutsättningarna och rädda byns inkomster så investerar de nu med stöd av China Association for NGO Cooperation (CANGO) bland annat i en vattentank i bergssluttningen för att kunna spara vatten från den allt kortare regnsäsongen. En kortsiktig anpassningslösning för att rädda byns ekonomi, som en av initiativtagarna beskriver det. Mr. Gong har också skrivit till regeringen och berättat om hur byn drabbas av klimatförändringarna. Och han är försiktigt hoppfull, han har sett hur regeringen har tvingat en del av de mest förorenande industrierna att stänga.

 

Den närmsta månaden kommer jag att arbeta i Shanghai på miljöorganisationen Yangtze Delta Ecology Society. Därefter följer en av deras klimatexperter med till Sverige för att jobba med oss på Naturskyddsföreningen resten av hösten. Räkna därför med regelbundna rapporter om Kinas klimatpolitik.

IMGP2235 2

Bönderna i Dongping berättar att det har blivit allt torrare de senaste åren. Vad det beror på vet inte det här äldre paret som rensar nyskördad majs, men de är oroliga att det ska förvärras.