Regeringen sviker sitt löfte om pengar till Gröna fonden

Regeringen har en provocerande dålig timing i sitt ointresse för klimatet. Medan världen ivrigt väntar på den tredje delrapporten från IPCC nu på söndag passar regeringen på att släppa ytterligare en dålig klimatnyhet: de utlovade pengarna till den Gröna fonden dras in!

De internationella klimatförhandlingarna haltar och klimatfinansieringen är viktig för att hålla dem igång. Finansieringen ökar förtroendet mellan länder. Den Gröna Fonden är ett instrument för att finansiera tekniköverföring och anpassning i fattiga länder som drabbas hårt av klimatförändringarna. Det har utlovats 100 miljarder dollar per år till 2020. I höstas meddelades att fonden eventuellt skulle kunna börja fungera redan i år. Sverige har god inblick i arbetet eftersom Jan Cedergren sitter i styrelsen. Han har dessutom en liten referensgrupp kopplat till sig där bl.a. Naturskyddsföreningen är representerat. Fondens syften och arbetsätt håller på att utarbetas, men utan pengar går det inte att göra något.

Det var därför goda nyheter när regeringen lagom innan COP-mötet i Warszawa i fjol stoltserade med 300 miljoner som skulle betalas från Sverige i år. Det finns diskussion om fonden ska byggas på offentliga eller privata medel, så offentliga pengar utan avkastningskrav skulle göra stor nytta. Ett litet bidrag, men en positiv start var väl tanken?

Idag meddelar istället biståndsministern att man inte betalar något till fonden i år. Vad ger det för signaler till världen? Det är oacceptabelt att åka till stora internationella möten och avge löften om pengar till världens fattiga länder och sen knappt ett halvår senare dra in dem. Pengarna ska enligt uppgift gå till flyktingmottagning i Sverige. Dit behövs pengar, men att ta dem från världens fattigaste är inte OK.

Den andra delrapporten från IPCC kom den sista mars. Bara några dagar senare meddelade regeringen att man tillsätter ytterligare en klimatutredning, trots att det finns massor med underlag för att fatta nödvändiga klimatbeslut. Regeringens timing är provocerande. Det fattas inte kunskap. Det fattas politiskt mod och politiker som håller sina löften!