Seminarium om klimatflyktingar

Studiefrämjandet arrangerade i onsdags ett seminarium i Almedalen om klimatflyktingar, där jag deltog i panelen.

I takt med att klimatet förändras påverkas människor runt om i världen. Effekterna kan vara både direkta eller indirekta. Direkta effekter kan till exempel vara torka eller översvämningar. Vissa små ö-nationer i stilla havet söker aktivt efter länder att flytta hela sin befolkning till när öarna sakta försvinner under ytan, och i Bangladesh skulle tiotals miljoner människor förlora sina hem om havsnivån stiger med en meter. Indirekt påverkas exempelvis livsmedelsförsörjning och dricksvattentillgång. Det kan i sin tur leda till social oro och konflikter. Forskare har exempelvis kunna kartlägga hur den pågående konflikten i Syrien delvis är sprungen ur den svåra torkan som rådde i landet åren innan konflikten bröt ut. Missväxt ledde till svält, som tvingade den fattiga landsbygdsbefolkningen att söka sig till städerna, där spänningarna ökade.

Klimatförändringarna leder sällan till konflikt direkt, men väntas i allt högre utsträckning fungera som en bidragande orsak.

Klimatförändringar fungerar som en multiplikator av andra samhällsproblem. Det är därför redan utsatta samhällsgrupper drabbas värst. Den som redan är fattig och maktlös och lever med små marginaler drabbas betydligt svårare av exempelvis ett års torka än den som har de ekonomiska och sociala resurserna att klara sig igenom en kris.

Ett förändrat klimat kommer därför att driva människor på flykt, oavsett om det beror på direkta konsekvenser, som att deras hem dränks av vattenmassorna, eller indirekt genom konflikter som föds i klimatförändringarnas spår.

Detta är en aspekt av klimatförändringar det sällan pratas om. Kanske beror det på att eftersom det är de fattigaste och allra mest utsatta som drabbas först märker vi ganska lite av det i Europa, de flyktingarna tar sig sällan ända hit utan flyr oftast inom det land där de bor.

Ett varmare klimat kommer innebära svåra prövningar, och vi behöver arbeta parallellt med både utsläppsminskningar, klimatanpassning, migrationspolitik och antirasism för att stå rustade. Dessa frågor behöver också tydligare kopplas samman med varandra – migration är en klimatfråga och vice versa. Antirasism och solidaritet behöver ingå i klimatpolitiken. Europa stärker idag sina gränser i takt med att flyktingströmmarna ökar, och nationalistiska partier ökar sitt stöd i allt fler europeiska länder. De stora samhällsspänningar Europa upplever idag illustrerar hur dåligt förberedda vi är på de klimatförändringar vi bär en stor del av ansvaret för.

Kommentera

One thought on “Seminarium om klimatflyktingar

  1. För att vi verkligen ska komma tillrätta med klimatproblemen måste länder som USA och Kina först drabbas hårt av olika miljökatastrofer. Amerikanare är extremt självgoda och kommer inte ändra sin livsstil i första taget. Det finns dock en sak som amerikanare är känsla för, att förlora amerikanska liv. Därför är tyvärr miljokatastrofer som Katrina nödvändiga för att få USA med på viktiga klimatavtal, och sedan få dem att följa dem…

    // Fredrik
    http://gladtomat.se

Kommentering är stängd.