Svante är tillbaka!

DSC00935

I skuggan av regeringskrisen i Sverige går nu klimatförhandlingarna i Lima in på sin andra vecka. Förra året i Warszawa lämnade vi förhandlingarna för att det inte skedde några framsteg med skylten ”vi kommer tillbaka”. Idag reser därför Svante Axelsson, generalsekreterare, och Anna Axelsson, sakkunnig i internationella klimatfrågor, till Lima för att vara med om den sista veckan i förhandlingarna.

Föreningens fem krav inför förhandlingarna kan du läsa i vår debattartikel i GP. http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2560620-dags-for-sverige-att-visa-ledarskap-for-klimatet

  1. HÖJ AMBITIONEN!

Regeringen bör bekräfta sina vallöften om att Sverige ska minska utsläppen med 40 procent inom landets gränser till 2020. Vi har snart nått förra regeringens mål om att minska dem med 27 procent och kan därför ganska lätt nå 40 procent. Lobba också för att EU, som redan nått sitt mål fem år före plan, höjer ambitionerna till 2020. Det är viktigt att vi är förebild och vägvisare.

  1. STÖTTA USA TILL FEMÅRIGA MÅL!

Verka för ett avtal med åtagandeperioder på fem i stället för tio år. De flesta länder och regioner möter sina utsläppsmål snabbare och enklare än beräknat. Med kortare perioder kan ribban höjas tidigare. Det har Obama fattat.

  1. ALLT SKA MED I AVTALET!

Driv på för att både utsläppsminskningar, finansiering och tekniköverföring finns med i Parisavtalet. En förutsättning för att de globala klimatförhandlingarna ska gå framåt är att få tillbaka förtroendet mellan hög- och låginkomstländer.

  1. ÖKAD FINANSIERING UTAN VILLKOR!

Regeringens budgetförslag med fyra miljarder kronor till Gröna fonden 2015-2018 utöver biståndet – varav drygt 500 miljoner 2015 – är ett berömvärt första steg och bör vara icke-öronmärkt och utan villkor. Verka för att även andra länder ger bidrag utan villkor och att de fördelas enligt demokratiska beslut av Gröna Fondens styrelse. Sverige bör betala in ytterligare fyra miljarder år 2018, för att motsvara vår rimliga andel till Gröna fonden.

  1. BÖRJA FÖRHANDLA AVTALSTEXTEN I LIMA!

Driv på för att börja förhandla ett konkret textutkast redan i Lima. Parterna måste börja förhandla om en faktisk text, om det ska finnas någon möjlighet att komma vidare.

Svante och Anna har lovat att skriva om deras intryck här under veckan.