Svantes gästblogg: Temperaturen stiger

Onsdag. Nu är miljöministrarna här. Temperaturen både i luften och i förhandlingarna stiger. Ändå känns det som lugnet före stormen. Likt brottare som går runt i ringen för att tänka ut nästa grepp. När skall de skarpa förhandlingarna ta fart?

Skissen på ett klimatavtal lever vidare även om sidoantalet ökar – för närvarande är det uppe i 33 sidor. Blir det för många blir det svårt att få ihop texten i Paris. Läser man dokumentet finns allt bra och allt dåligt i samma text och därför är ingen nöjd men inte heller helt missnöjd. Vilka textbitar som kommer att strykas i nästa runda avgör sannolikt vart det barkar hän.

En av knäckfrågorna är om avtalstexten över huvud taget överlever denna förhandling (COP 20) så att diskussionerna kan fortgå under våren. För i maj måste förhandlingstexten (som då innehåller parenteser med olika alternativa förslag) skickas ut till de olika länderna så att de kan förbereda sig inför mötet i Paris i slutet av 2015.

Jag har under de första dagarna här haft möten med olika tjänstemän och politiska rådgivare för att framföra vilka krav vi har på förhandlingarna och vad vi anser att Åsa Romson skall fokusera på i sitt tal som hon håller strax efter 16.00 svensk tid.

  • En viktig fråga är att få till ett femårigt klimatavtal (inte 10-årigt) för att kunna höja kraven snabbt efter 2025 när vi ser att klimathoten är kraftigare och att det sannolikt har gått lättare att minska utsläppen än vi trott. Den linjen driver Obama. EU vil ha tio år och Sverige säger sig vara ganska öppna för både och.
  • Det behövs också en tydlig färdplan för att få fram löftet på 100 miljarder dollar till 2020 till utvecklingsländerna. Idag skryter man med att man fått ihop nästan 10 miljarder dollar. Men dessa pengar skall delas på fyra år fram till 2018 så i runda slängar har man inte mer än 2.5 miljarder per år fram till 2018. Och två år senare skall beloppet enligt tidigare löfte alltså öka med 97.5 miljarder om man inte räknar med de privata diffusa initiativen. Detta är inte trovärdigt. Det behövs en tydlig trappa upp mot 100 miljarder dollar redan nu så att de utvecklingsländerna kan lita på att få stöd till anpassningsåtgärder och förnybar energi. För den positiva utvecklingen av förnybar energi är det mest glädjande som händer på klotet just nu.
  • Därför driver Naturskyddsföreningen med flera organisationer att klimatavtalet skall slå fast att världen endast skall nyttja förnybar energi 2050. 100 procent förnybart blir en tydligare positiv vision är att bara tala om utsläppsminskningar. Plus är mer attraktivt än minus.

Så vi hoppas att Åsa i morgon säger att målet är att komma ”well below two degrees”!

Då blir jag glad!