Den indiska solrevolutionen

– Lokalt producerad solenergi är framtiden! Det säger Chandra Bhushan och ler. Chandra är vice generalsekreterare på Naturskyddsföreningens samverkansorganisation Centre for Science and Environment (CSE) och vi sitter och pratar om den solrevolution som Chandra är övertygad om både är möjlig och nödvändig.

Den indiska ekonomin har vuxit enormt det senaste decenniet. För några år sedan var tillväxten tvåsiffrig, över 10 procent, för att idag ha minskat till några få procent. Med tillväxten har även energiförbrukningen ökat. Kolkraften täcker idag ungefär hälften av det indiska energibehovet och från att ha varit en nettoexportör av kol, är Indien idag nettoimportör med Australien och Indonesien som främsta leverantörer.

Indien är som känt kontrasternas land och varken den ökade tillväxten eller energiförbrukningen har kommit alla till lika stor del. Energifattigdomen är utbredd, idag saknar fortfarande 400 miljoner indier tillgång till el. En utbyggnad av kärnkraften, som idag står för ca 2 procent av Indiens energiförsörjning, lyfts ibland upp som lösningen på problemet. Men det är något som Chandra Bhushan inte tror ett ögonblick på.

– Det har det snackats om länge, säger han, men NIMBY-mentaliteten är alldeles för stark. Ingen delstat kommer att acceptera att nya kärnkraftverk byggs där. Dessutom är avfallsproblemet inte löst. De människor som idag inte har tillgång till el kommer heller inte få det med kärnkraft, för dit de bor går det inga ledningar. Nej, framtiden ligger i lokalt producerad solel!

solceller vid tempelbassäng

Solceller vid Vishnutemplet Janardana Swami i Varkala.

Knäckfrågan är att förbättra lagringskapaciteten göra den billigare. CSE satsar just nu på att bygga upp ett forskningscenter lite utanför Delhi och har valt att inte koppla upp det på elnätet.

– Det finns det inte någon anledning att göra, säger Chandra. Vi producerar istället solel själva. Det blir både billigare och tryggare.