Framtidstron spirar i Indien

IMG_1534_liten

Jag befinner mig i Delhi, Indien. Jag landade en kall januarinatt och mötte en stad i tät smog. Månen var knappt urskiljbar genom diset och många runt omkring mig bar munskydd.

Under några veckor är jag här för att besöka de indiska organisationer som Naturskyddsföreningen genom stöd av Sida samverkar med. Det är en dryg handfull organisationer, stora och små, och med olika inriktning och arbetsmetoder.

Jag har varit i Indien en gång tidigare. Det var för 17 år sedan. Då var jag student på SLU och hade fått ett stipendium för att under några månader studera hur lantbrukare i en liten by i delstaten Tamil Nadu såg på jordbrukets miljöpåverkan. Övergödda sjöar och vattendrag, bekämpningsmedlens risker för ekosystem och människor, utarmade jordar och minskad biologisk mångfald var sådant som lantbrukarna var väl bekanta med – problem som känns igen i såväl Sverige som resten av världen.

Då som nu var jag även en kortare tid i Delhi, en stad som egentligen består av flera städer som vuxit samman och idag befolkas av omkring 17 miljoner människor. Gatubilden idag är på många sätt sig lik den för 17 år sedan: fullt av folk, gatuförsäljare som trängs längst gatorna och inte minst de stora kontrasterna mellan å ena sidan extremt fattiga gatubarn och å andra sidan en rik och välmående överklass. Men en sak skiljer sig markant: trafiken. Heliga kor och rickshaws dragna av människor dominerar inte längre Delhis gränder och avenyer. Istället korkas vägarna igen av bilar, bussar och tusentals auto-rickshaws. Och som ett brev på posten har smogen de senaste åren blivit ett omfattande problem. Enligt vissa bedömningar är luftkvaliteten under vintermånaderna sämre än Pekings och bedöms orsaka över 10000 Delhibors död varje år.

IMG_1926

En annan stor skillnad är emellertid att insikten om den ohållbara situationen (som inte enbart gäller trafiken) har vuxit sig stark. Idag finns miljöfrågor som en självklar del av de politiska partiernas valmanifest och partiprogram. Det säger Chandra Bhushan som är vice generalsekreterare på Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation Centre for Science and Environment (CSE). Jag träffar honom på det för dagen ganska tomma kontoret i södra Delhi. Det är klämdag och resten av personalen har fått ledigt. CSE är en stor och inflytelserik miljöorganisation och deras arbete spänner över många ämnesområden: från kemikalier till klimat- och handelspolitik. Chandra Bhushan ger uttryck för den framtidstro som jag så många gånger slagits av sedan jag kom hit. Trots fattigdom och miljöproblem ser framtiden ljus ut, menar han. Det var inte en självklarhet för 17 år sedan.