Vad man får för 30 miljarder SEK

– Här pågår utbyggnad av tunnelbanan, säger Satish Sinha från organisationen Toxics Link, det är därför trafiken rör sig så långsamt.

Jag och Satish är på väg till Yamuna river, den extremt förorenade flod som flyter genom Delhi. Bilen vi färdas i står stilla i trafikstockningen. Vägarna kantas av byggnadsarbeten och en av vägfilerna är avstängd. Delhis metro byggs ut, den expanderar något enormt. Metron har varit igång i 12 år, och om ett par år räknar man med att den är världens sjunde längsta.

Att gå ner under jorden till Delhis metro är bokstavligen som att kliva in i en annan värld. Borta är bullret, avgaserna och skräpet. Men det är inte för att metron inte används, tvärtom. En vanlig vardag transporteras 2,5 miljoner människor på de nästan 200 km räls som utgör Delhis växande tunnelbanesystem. Vagnarna är ofta fulla och det gäller att klämma sig in om man ska komma med. Men köerna är välordnade och när tåget rullar in ställer sig alla snällt på led lite åt sidan för att släppa fram de som ska av innan det är dags att trycka sig på. Lite mindre trångt är det i tågens första vagn, den som enbart kvinnor får åka i.

IMG_2459_liten

Den utbyggnadsfas som pågår just nu är budgeterad till motsvarande 30 miljarder svenska kronor. För det får man ytterligare drygt 100 km räls. I Stockholm har vi valt att lägga samma summa, och mer därtill, på något annat: 21 km förbifart.

Kommentera

One thought on “Vad man får för 30 miljarder SEK

  1. Recently bumped into your blog and have been awsecrutk with both your journeys and travel writing. Laudable work!!! Also the best part was your listing of Chennai. As a hard core chennaite I enjoyed your listing and guest posts. Now to big cities…Having born in Chennai and living near NYC, cities fascinate me. There is always something to do and see and never a dull moment. There is so much life and verve. With little effort, you are swinging to their beats, nodding to their rhythms and become part of the crowd. Very nice listing 🙂

Kommentering är stängd.