”The Ocean Conference” – ett initiativ för att rädda världshaven och uppnå hållbarhetsmål 14

Snart är det dags för ”The Ocean Conference” – en FN-konferens på initiativ av Sverige och Fiji och med syftet att stödja arbetet med Agenda 2030 och mer specifikt hållbarhetsmål 14 (Hav och marina resurser) https://oceanconference.un.org/.  FN-konferensen ska driva på genomförandet och möjliggöra att fler tar ansvar för havens framtid. Naturskyddsföreningen, tillsammans med tusentals andra […]

Läs mer

Internationella kvinnodagen 2016

”A lot of women involved in the fish trade are single parents. For them, fish represents the main and sometimes only source of income; the survival of the family depends on it”. Idag, den 8 mars, firar vi den Internationella kvinnodagen – en dag där ojämställdhet och kvinnors situation världen över särskilt uppmärksammas. Inom fiskesektorn […]

Läs mer

Agenda 2030 och klimatmötet i Paris (COP21) – äntligen lyfts betydelsen av hav och marina resurser för hållbar utveckling

I slutet av september antog världens ledare Agenda 2030 – dvs. 17 nya globala hållbarhetsmål och 169 delmål. Nu håller dessa mål som bäst på att beredas inför slutmötet i december i Paris då avtalet för hållbar utveckling ska tecknas. De nya hållbarhetsmålen skiljer sig något från de åtta Milleniemålen (som är det avtal som […]

Läs mer

Illegalt fiske och handel: EU ger gult kort till Thailand medan Filippinerna och Sydkorea slipper undan

Uppskattningsvis fångas upp till 26 miljoner ton fisk (15 % av världens totala upptag) olagligt varje år. Olagligt fiske leder inte bara till minskade fiskbestånd och habitatförstörelse utan konkurrerar även på många platser ut det småskaliga fisket, vilket i sin tur resulterar i sårbara kustsamhällen. EU, som står för störst import av fisk, försöker reglera […]

Läs mer

Kvinnor – viktiga aktörer i fiskesektorn men långt ifrån jämställda

Trots att kvinnor utgör en stor del av världens fiskearbetare, framförallt inom fiskhantering, handel, och plockning av skaldjur, så är deras roll i hantverksfisket ofta förbisedd i forskning, statistik och beslutsfattande processer. Denna struktur återfinns i såväl låginkomst som höginkomstländer. Tillsammans med våra marina samarbetsorganisationer i Syd jobbar vi aktivt för att ändra på detta och […]

Läs mer

Jag går och fiskar

– Vill du följa med oss ut och fiska imorgon bitti? Det är Hussain och Shiyar som frågar. De är fiskare i den lilla byn Varkala i Kerala i sydvästra Indien och vi sitter i skuggan och pratar om hur det är nu och hur det var förr. Hussain är 62 år och Shiyar 46. […]

Läs mer

Hur många ton blir det egentligen på ett dygn?

Klockan är 5 på morgonen. Chennai, en av Indiens största städer, håller på att vakna. Det är fortfarande mörkt och förhållandevis stilla. Men så rundar vi ett hörn och lugnet förbyts i febril aktivitet. Vi har kommit till hamnen och här har kommersen pågått sedan klockan 2 på natten. I Chennais hamn är det full […]

Läs mer

Coops ekologiska jätteräkor en miljöbluff

Vi har återigen redovisat en undersökning som visar att Coop inte har koll på sina jätteräkor. Som en del i föreningens kampanj att få bukt med de dramatiska effekterna för människan och naturen av jätteräksodling har vi idag släppt en ny rapport och film om ekologisk räkodling i Ecuador, där Coops jätteräkor odlas under falsk […]

Läs mer