Havens liv i fara

Idag öppnar den nya Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg. Det bjuder på möjlighet till ett viktigt systemskifte, bort från den gamla ineffektiva förvaltningstraditionen på Fiskeriverket, till en verksamhet som – för man hoppas – har ekosystemen i sin helhet som utgångspunkt.

Det behövs onekligen krafttag på det marina området. Havens liv är i allvarlig fara på grund av överfiske, överkapacitet, destrukttiva redskap och en fiskepolitik inom EU som har allt annat än miljöhänsyn som grund.

I dagens Göteborgsposten skriver vi mer om problemen och de utmaningar som väntar den nya havsmyndigheten.

Den som själv vill bidra kan redan idag köpa en ål eller två, och därmed hindra fortsatt utfiskning av beståndet.