Kvinnor – viktiga aktörer i fiskesektorn men långt ifrån jämställda

1147

Trots att kvinnor utgör en stor del av världens fiskearbetare, framförallt inom fiskhantering, handel, och plockning av skaldjur, så är deras roll i hantverksfisket ofta förbisedd i forskning, statistik och beslutsfattande processer. Denna struktur återfinns i såväl låginkomst som höginkomstländer. Tillsammans med våra marina samarbetsorganisationer i Syd jobbar vi aktivt för att ändra på detta och driva jämställdhetsfrågor inom fiskesektorn framåt. Ett exempel är organisationen Coalition for Fair Fisheries Arrangements, CFFA, och det Västafrikanska fiskenätverket CAOPA.

I anslutning till den internationella kvinnodagen detta år arrangerade CFFA och CAOPA, via medel från Naturskyddsföreningen/SIDA, en workshop i Guinea Bissau där fiskekvinnor från bland annat Benin, Cape Verde, Elfenbenskusten, Mauretanien, Senegal och Togo fick träffas och utbyta erfarenheter samt stärka sitt nätverk. De deltog även i en kurs om fiskhantering för att på så sätt öka hållbarheten och värdet av sin produkt vilket i sin tur kan öka konkurrenskraften. Under själva firandet av den internationella kvinnodagen deltog bland annat premiärministern, ministrar för fisk och vattenbruksfrågor, representanter från FN och IUCN, och andra civilsamhällesorganisationer. Detta gav inte bara Västafrikas fiskekvinnor en möjlighet att göra sin röst hörd, utan även en chans att synliggöra det småskaliga fisket som alltför ofta trängs undan av industriella fiskemakter. Och denna chans tog dom!

I form av ett skriftligt uttalande lyfte de betydelsen av det småskaliga fisket för ekonomi och tryggad livsmedelsförsörjning men också utmaningar såsom överexploatering av fiskbestånd, bristen på ”bra” governance/styrning och hållbar fiskeriförvaltning. De påvisade också vikten av att synliggöra fiskekvinnor, ”the backbone of the family in African artisanal fishing communities”. Det skriftliga uttalandet avslutades med att föreslå att Afrikanska Unionen utnämner år 2016 som ”The African Year of Artisanal Fisheries”, samt ett krav om att afrikanska regeringar höjer blicken och gemensamt stödjer detta förslag i kampen för ett hållbart småskaligt fiske, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Detta är bara en bråkdel av frågor som vi arbetar med och är du intresserad av att veta mer om vårt globala arbete så kika in på www.naturskyddsforeningen.se