Värna Vätterns vatten

Försvaret vill kraftigt utöka antalet dagar som det ska skjuta skarp ammunition i Vätterns vatten, ammunition som sedan får ligga kvar på sjöbottnen. Det är sanslöst, säger lokalbefolkningen, och det är lätt att hålla med. Försvaret har en gräddfil i miljölagstiftningen som är uppenbart otidsenligt. Det är dags att stänga den. Naturskyddsföreningens länsförbund och andra grupper arbetar […]

Läs mer

Havens liv i fara

Idag öppnar den nya Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg. Det bjuder på möjlighet till ett viktigt systemskifte, bort från den gamla ineffektiva förvaltningstraditionen på Fiskeriverket, till en verksamhet som – för man hoppas – har ekosystemen i sin helhet som utgångspunkt. Det behövs onekligen krafttag på det marina området. Havens liv är i allvarlig fara […]

Läs mer

Hjälp oss rädda den hotade ålen

Få djur är så mystiska som ålen, en alldeles speciell fisk som få har sett. En ål kan bli över 100 år gammal och kan kräla flera kilometer i daggvått gräs. Den kan simma mer än 500 mil utan att äta och den reproducerar sig på flera tusen meters djup i Sargassohavet, där ingen vet hur exakt hur det går till.

Läs mer

Burfisket en föregångare

Jag är på tåget hem från ett blåsigt Strömstad. Var där för att fira två positiva händelser. Vilket står i bjärt kontrast till det EU-möte som just nu pågår där och som tvingas konstaterar EU:s totala misslyckande med att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden till 2010, vilket länderna lovade varandra redan 2001. Varför är […]

Läs mer

Fosfatförbud – miljöseger på export

Naturskyddsföreningens jubileumsbok heter ”Hundra år av envishet”* och även om det inte har tagit riktigt så lång tid att få till ett fosfatförbud i Sverige är det  frapperande hur lång tid det kan ta att genomföra relativt enkla och billiga åtgärder. Men sittande regering skall all heder av att vi nu äntligen fått till ett fosfatförbud […]

Läs mer

ICA slutar med jätteräkor!

Helgen som gick var alldeles underbar, med jubileumskonferens under tre dagar som kröntes av en kunglig fest i Stockholms stadshus på själva födelsedagen. Dagarna var fyllda av spännande programpunkter och hundratals eldsjälar var på plats i Stockholm för att fira Naturskyddsföreningens hundratals segrar under 100 år, och – än mer – för att diskutera strategier […]

Läs mer

Rädda kväveskatten som är bra för både havet och klimatet

För ett par veckor sedan fick regeringen beröm för förslaget att höja koldioxidskatten för jordbruket och det övriga näringslivet (förutom den energiintensiva industrin som är del av EU:s utsläppshandel). En höjd koldioxidskatt är också långsiktigt bra för jord- och skogsbruket eftersom efterfrågan på biobränsle som de producerar kommer att öka.   Men enligt tillförlitliga källor vill […]

Läs mer

Stoppa valjakten!

Det finns mycket kritiskt att säga om regeringen och naturvården, inte minst sänkningen av anslaget till biologisk mångfald. Men idag har regeringen stått upp i en viktig fråga – valjakten. I ett brev till den nya isländska regeringen kritiserar Sverige och fem andra länder den förra isländska regeringens beslut att tillåta att 100 vikvalar och 150 […]

Läs mer

Snål miljösatsning

Så kom till sist hela budgeten och inte bara de godbitar som olika ministrar portionerat ut. Det är självklart bra att miljöbudgeten ökar! Men ökningen är begränsad och märkligt prioriterad. Viktiga budgetposter sänks och förstärkningarna handlar i flera fall om annat än utsläppsminskningar. I relation till Miljömålsrådets slutsats att det behövs fördubblade miljöanslag så väcker budgeten frågetecken […]

Läs mer