Hög tid att fokusera på ungas situation i fiskesektorn

    Ungdomar (<35 år, def. Afrikanska Unionen) utgör en viktig roll i världens fiskesamhällen, både för länders ekonomi och för en tryggad livsmedelsförsörjning, men också för fiskesektorns överlevnad. Minskande fiskbestånd till följd av överfiske och otillräcklig förvaltning, liksom bristande politiskt fokus och resurser riktade till ungdomar, har dock gjort att många flytt kusten för att […]

Läs mer

Let the show begin

Jag har en stark känsla av att det viktigaste redan har hänt. Innan konferensen om haven. Innan konferensen förhandlades Call for action fram. Presentationen i plenum är därför mest en uppvisning. Gott så. Innan konferensen förhandlades de 7 partnerdialogerna fram, vad de skulle handla om och vad som ska sägas på dem. Det lär i […]

Läs mer

”The Ocean Conference” – ett initiativ för att rädda världshaven och uppnå hållbarhetsmål 14

Snart är det dags för ”The Ocean Conference” – en FN-konferens på initiativ av Sverige och Fiji och med syftet att stödja arbetet med Agenda 2030 och mer specifikt hållbarhetsmål 14 (Hav och marina resurser) https://oceanconference.un.org/.  FN-konferensen ska driva på genomförandet och möjliggöra att fler tar ansvar för havens framtid. Naturskyddsföreningen, tillsammans med tusentals andra […]

Läs mer

Energiöverenskommelsen och vattenkraften

Det är ingen hemlighet att Naturskyddsföreningen tycker att vattenkraften måste miljöanpassas för att se till att många hotade och rara djurarter överlever och trivs i våra vatten – eller som man säger på EU:ska – vattenförekomsterna måste nå God Ekologisk Status. Det är heller ingen hemlighet att föreningen gärna ser att näringen solidariskt betalar för […]

Läs mer

Internationella kvinnodagen 2016

”A lot of women involved in the fish trade are single parents. For them, fish represents the main and sometimes only source of income; the survival of the family depends on it”. Idag, den 8 mars, firar vi den Internationella kvinnodagen – en dag där ojämställdhet och kvinnors situation världen över särskilt uppmärksammas. Inom fiskesektorn […]

Läs mer

Är ekologiskt vin dåligt för miljön?

Just nu funderar nog många på det som stått i tidningarna att det används kopparsulfat i odlingen av ekologiska vindruvor. Stämmer det? Och hur farligt är det? Kortfattat: Ja, kopparsulfat är tillåtet för att bekämpa svampangrepp i både ekologisk (mindre mängder) och o-ekologisk vindruvsodling. Dessa preparat har används under mycket lång tid i alla vindruvsodlingar och halterna i jorden kan […]

Läs mer

Agenda 2030 och klimatmötet i Paris (COP21) – äntligen lyfts betydelsen av hav och marina resurser för hållbar utveckling

I slutet av september antog världens ledare Agenda 2030 – dvs. 17 nya globala hållbarhetsmål och 169 delmål. Nu håller dessa mål som bäst på att beredas inför slutmötet i december i Paris då avtalet för hållbar utveckling ska tecknas. De nya hållbarhetsmålen skiljer sig något från de åtta Milleniemålen (som är det avtal som […]

Läs mer

Illegalt fiske och handel: EU ger gult kort till Thailand medan Filippinerna och Sydkorea slipper undan

Uppskattningsvis fångas upp till 26 miljoner ton fisk (15 % av världens totala upptag) olagligt varje år. Olagligt fiske leder inte bara till minskade fiskbestånd och habitatförstörelse utan konkurrerar även på många platser ut det småskaliga fisket, vilket i sin tur resulterar i sårbara kustsamhällen. EU, som står för störst import av fisk, försöker reglera […]

Läs mer

Vårbudgetens höjning av skatten på bekämpningsmedel feltänkt

Bekämpningsmedelsskatten skulle kunna vara ett bra styrmedel. Det behövs sådana som ser till att den som förorenar betalar  Därför är det extra olyckligt när regeringen väljer att visserligen höja skatten på bekämpningsmedel men på ett sätt som gör att skatten fortsätter att inte ha någon effekt. Regeringen har föreslagit en höjning av skatten från 30 kr/kg aktiv […]

Läs mer

Kvinnor – viktiga aktörer i fiskesektorn men långt ifrån jämställda

Trots att kvinnor utgör en stor del av världens fiskearbetare, framförallt inom fiskhantering, handel, och plockning av skaldjur, så är deras roll i hantverksfisket ofta förbisedd i forskning, statistik och beslutsfattande processer. Denna struktur återfinns i såväl låginkomst som höginkomstländer. Tillsammans med våra marina samarbetsorganisationer i Syd jobbar vi aktivt för att ändra på detta och […]

Läs mer