Kvinnor – viktiga aktörer i fiskesektorn men långt ifrån jämställda

Trots att kvinnor utgör en stor del av världens fiskearbetare, framförallt inom fiskhantering, handel, och plockning av skaldjur, så är deras roll i hantverksfisket ofta förbisedd i forskning, statistik och beslutsfattande processer. Denna struktur återfinns i såväl låginkomst som höginkomstländer. Tillsammans med våra marina samarbetsorganisationer i Syd jobbar vi aktivt för att ändra på detta och […]

Läs mer

Frukostseminarium 26 mars: Ska svenska kor sluta beta?

Vår svenska lagstiftning om att djur ska beta två till fyra månader om året debatteras flitigt som en följd av att svensk mjölkproduktion är i en ekonomisk kris. Flera i Alliansen vill bryta upp beteskravet. Miljöpartiet och Vänstern håller emot och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) har öppnat upp för mindre förändringar i de administrativa kraven. […]

Läs mer