Vårbudgetens höjning av skatten på bekämpningsmedel feltänkt

Bekämpningsmedelsskatten skulle kunna vara ett bra styrmedel. Det behövs sådana som ser till att den som förorenar betalar  Därför är det extra olyckligt när regeringen väljer att visserligen höja skatten på bekämpningsmedel men på ett sätt som gör att skatten fortsätter att inte ha någon effekt. Regeringen har föreslagit en höjning av skatten från 30 kr/kg aktiv […]

Läs mer