Illegalt fiske och handel: EU ger gult kort till Thailand medan Filippinerna och Sydkorea slipper undan

Uppskattningsvis fångas upp till 26 miljoner ton fisk (15 % av världens totala upptag) olagligt varje år. Olagligt fiske leder inte bara till minskade fiskbestånd och habitatförstörelse utan konkurrerar även på många platser ut det småskaliga fisket, vilket i sin tur resulterar i sårbara kustsamhällen. EU, som står för störst import av fisk, försöker reglera […]

Läs mer