Let the show begin

Jag har en stark känsla av att det viktigaste redan har hänt. Innan konferensen om haven. Innan konferensen förhandlades Call for action fram. Presentationen i plenum är därför mest en uppvisning. Gott så. Innan konferensen förhandlades de 7 partnerdialogerna fram, vad de skulle handla om och vad som ska sägas på dem. Det lär i […]

Läs mer