Let the show begin

Jag har en stark känsla av att det viktigaste redan har hänt. Innan konferensen om haven. Innan konferensen förhandlades Call for action fram. Presentationen i plenum är därför mest en uppvisning. Gott så. Innan konferensen förhandlades de 7 partnerdialogerna fram, vad de skulle handla om och vad som ska sägas på dem. Det lär i […]

Läs mer

Energiöverenskommelsen och vattenkraften

Det är ingen hemlighet att Naturskyddsföreningen tycker att vattenkraften måste miljöanpassas för att se till att många hotade och rara djurarter överlever och trivs i våra vatten – eller som man säger på EU:ska – vattenförekomsterna måste nå God Ekologisk Status. Det är heller ingen hemlighet att föreningen gärna ser att näringen solidariskt betalar för […]

Läs mer

Är din paradisstrand ett kalhygge?

Häromveckan var jag och föreningens sakkunniga på tropiska marina ekosystem och fiske, Sara Fröcklin, i Kenya för att besöka vår samarbetsorganisation CANCO – Community Action for Nature Conservation.  En del av CANCO:s arbete går ut på att stärka de lokala kustsamhällena, t ex deras möjlighet att delta i den regionala förvaltningen av de marina resurserna […]

Läs mer