Frukostseminarium 26 mars: Ska svenska kor sluta beta?

Vår svenska lagstiftning om att djur ska beta två till fyra månader om året debatteras flitigt som en följd av att svensk mjölkproduktion är i en ekonomisk kris. Flera i Alliansen vill bryta upp beteskravet. Miljöpartiet och Vänstern håller emot och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) har öppnat upp för mindre förändringar i de administrativa kraven. […]

Läs mer