Ett stort steg för det småskaliga fisket – nya internationella riktlinjer för ökad hållbarhet

 

019

 

I höstas var jag, tillsammans med flera hundra internationella deltagare, på en konferens i Mexico med tema småskaligt fiske (2nd World Small-Scale Fisheries Congress). Nu tänkte jag berätta lite om vad som är nytt på området. Men först lite bakgrund till ämnet. Det småskaliga fisket sysselsätter omkring 37 miljoner människor världen över. Lägg till alla de som jobbar med fiskerelaterade aktiviteter, flertalet av dessa är kvinnor, och siffran förväntas stiga till någonstans mellan 150-300 miljoner människor. Trots att det småskaliga fisket är superviktigt som både inkomst och proteinkälla, så har det allt som oftast hamnat i skymundan för det industriella fisket. Men detta ska det bli ändring på! År 2008 påbörjades (nåväl, det har varit på gång i närmare 30 år) nämligen en process att ta fram internationella riktlinjer – ett instrument – för en gemensam fiskeripolitik. Nu kanske ni undrar hur man ska kunna använda ett gemensamt styrdokument för hela världens småskaliga fiske? Jo, även om t.ex. fiskade arter och fiskemetod skiljer sig mellan regioner så är likheterna i hur man använder fisken, betydelsen för samhället samt förvaltnings och policyfrågor slående lika vare sig du är i Afrika, Asien eller Latinamerika (riktlinjerna fokuserar till största del på fattiga länder i Syd).

Stort behov av ett gemensamt internationellt styrdokument

Så tillbaka till 2008. Detta var året då den första globala konferensen med fokus på ett hållbart småskaligt fiske hölls i Bangkok. Det var också där och då man insåg att något måste göras, och det nu! År 2009 följdes denna konferens upp av FAOs subsidiära fiskeorgan COFI (The Committee on Fisheries). COFI uttryckte ett stort behov av ett komplement till andra internationella riktlinjer såsom Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), fast med fullt fokus på det småskaliga fisket och vikten av att säkerställa detta i kampen mot utbredd fattigdom. Följande år anordande därför FAO workshops i Afrika, Asien, Stillahavs-regionen, Latinamerika samt Karibien med syftet att konsultera nationella och regionala aktörer i vad som behöver göras och hur detta bäst ska genomföras för att uppnå ett önskvärt resultat, dvs. att kunna fiska precis sådär lagom mycket så att fisken inte tar slut men samtidigt mättar såväl plånböcker som hungriga magar i en jämställd och rättvis värld. Baserat på dessa workshops gav COFI grönt ljus för att sätta igång processen.

Under 2011-2013 arbetades det febrilt med att ta fram ett första utkast. Över 4000 representanter från såväl fiskesamhällen, civilsamhällesorganisationer, regeringar, regionala miljöorganisationer och övriga aktörer från mer än 120 länder deltog i processen. År 2013-2014 träffades sedan 88 FAO-medlemmar, 4 internationella icke-statliga organisationer, 11 statliga organisationer samt 59 representanter från civilsamhällesorganisationer för att komma överens om det slutgiltiga dokumentet. Och i juni 2014 godkändes texten av COFI – hurra! Läs mer här:

ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/ssf/SSF_guidelines/ZeroDraftSSFGuidelines_MAY2012.pdf

IMG_6387

Vad är då nästa steg?

Vad betyder dessa riktlinjer i praktiken? Jo, att varje regering, fiskesamhälle och övriga aktörer involverade i fiske har en gemensam framtagen guide, innehållande en rad principer som alla syftar till att säkerställa det småskaliga fisket för framtida generationer. Men då guiden är frivillig så kommer det krävas krafttag för att se till att den implementeras på bästa sätt. Detta spås bli en tuff uppgift. Men absolut inte omöjlig. För att underlätta denna fas så har FAO initierat ett ”Global Assistance Programme” som syftar till att 1) öka medvetenheten bland alla aktörer, 2) stärka länken mellan forskning och policy samt utbytet av kunskap för att underlätta förändringar i nuvarande lagar och riktlinjer, samt 3) stärka aktörer och fiskesamhällen för ett aktivt deltagande i implementeringsprocessen. Vi håller nu alla tummar och tår för att länderna ska ta sitt ansvar och visa att dom menar allvar med en hållbar fiskeripolitik!

Inom det marina delprogrammet samarbetar vi (via SIDA-finansierat medel) med 9 organisationer i Latinamerika, Afrika och Asien. Alla dessa jobbar med fiske, -rättvise, och –hållbarhetsfrågor på såväl lokal, nationell, regional och/eller internationell nivå. Läs gärna mer om vår globala marina samarbetsorganisation, International Collective in Support of Fishworkers (ICSF), som dels varit en nyckelaktör i framtagandet av riktlinjerna och som nu jobbar aktivt med implementeringen av dessa http://www.icsf.net/