Fortsätt skippa scampi

antiscampi-filmbild

Vi har länge uppmanat folk att skippa scampi, d v s odlade tropiska jätteräkor. Med hjälp av vår kampanj, AntiScampi, och ett enormt tryck från allmänheten så slutade flera livsmedelsaffärer (Coop, Willys, PrisExtra, Lidl och Hemköp, samt många enskilda ICA-handlare) och restauranger att sälja denna skamräka. Nu ser det dock ut som att jätteräkor åter kan komma att fylla butikshyllorna, detta på grund av ASC:s (Aquaculture Stewardship Council) pågående certifiering av räkodlingar i tropikerna. Världsnaturfonden (WWF) står bakom denna certifiering men vi på Naturskyddsföreningen tycker dock inte att de sociala och miljömässiga kraven som ställs på odlingarna är tillräckligt höga. Vi ställer oss också frågande till varför ASC märker räkor direkt även om kraven inte är uppfyllda förrän om 5-6 år?

Vår kritik gäller framförallt:

  • Hållbarhet och spårbarhet av foder (tidsfrist 5 år),
  • Avelsbeståndets (räkyngelns) ursprung (tidsfrist 6 år),
  • Återplantering av mangrove (oklart hur detta ska kontrolleras och efterlevas),
  • Sociala villkor för arbetstagare (tar inte hänsyn till hela ledet inom produktionen), och
  • Efterlevnad och kontroll av samtliga satta krav

Forskning visar att mangroveekosystem producerar tjänster vars värde vida överstiger räkodlingens ekonomiska vinst. Dessa ekosystemtjänster inkluderar bland annat skydd mot stormar och tsunamis, kollagring vilket motverkar klimatförändringar, produktion av fisk och skaldjur då mangrove fungerar som en barnkammare för flertalet arter, samt en rik biologisk mångfald. Förutom förlust av dessa viktiga tjänster rapporteras såväl brott mot miljölagstiftning som grova överträdelser av mänskliga rättigheter, relaterade till den exportinriktade jätteräksindustrin.

Vi anser därför att det i dagsläget inte är möjligt att odla tropiska varmvattenräkor i öppna system på ett hållbart sätt i sådana kvantiteter att de är aktuella på den internationella marknaden. Konsumtionen av de tropiska räkorna måste minska. När nu WWF ger ASC-märkta jätteräkor grönt ljus i fiskguiden, riskerar efterfrågan istället att öka.

Vårt budskap är därför enkelt: Fortsätt skippa scampi! Om du vill äta skaldjur rekommenderar vi att du istället satsar på burfångad havskräfta, kungskrabba, odlade ostron och musslor samt odlade eller handplockade pilgrimsmusslor.

Läs våra tidigare rapporter om räkodlingar och dess konsekvenser här:

http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/2011_hav_fiske_i_grumliga_vatten.pdf

http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/vetduvaddinmiddagattillfrukost_fiskmjol.pdf