Inga beslut om EU:s regler för eko

ko

I början på den här veckan träffades ju EU:s jordbruksministrar för att bl a diskutera EU:s regler för ekologisk produktion. Det italienska ordförandeskapet ville ju att man skulle hasta igenom ett beslut utan att EU-parlamentarikerna har fått säga sitt. Men som tur var opponerade flera EU-länder sig, bl a Danmark och Nederländerna. De intog den kloka ståndpunkten att processen måste få ha sin gång.

Även Sverige framförde att man vill verka för att ekoodlarna även i fortsättnigen ska kunna använda konventionellt utsäde; ha ekologisk och icke-ekologisk odling på samma företag; köpa in icke ekologiska avelsdjur; samt avhorna.

En sådan tur tänker jag, att det var några länder som inser att man måste ha fortsatt flexibilitet i förordningen och att de folkvalda måste få säga sitt. Utan deras röster är risken stor för ett tokigt beslut. Om det italienska förslaget om regler för vad som ska få kallas för ekomat hade gått igenom hade en stor del av det som är eko idag plötsligt varit tvunget att kallas något annat.

Nu är det viktigt att fortsätta att framföra vad man tycker till EU-parlamentarikerna. Naturskyddsföreningen har tillsammans med bl a LRF, Ekologiska Lantbrukarna och Krav tagit fram förslag på vad vi tycker måste ändras i EU-kommissionens förslag. Läs mer här

http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/oppet-brev-Bucht-om-ekologisk-produktion.pdf

Jag tror att osäkerheten kring regelutformningen är en av orsakerna till att vi inte ser den omställning till eko i Sverige som man skulle förvänta sig nu när efterfrågan i butik ökar så starkt. Tyvärr är det så att konsumenterna köper allt mer men lantbrukarna ställer inte om. Brist på tydliga politiska signaler om vad beslutsfattarna vill med eko är ett skäl. Ett annat väldigt viktigt är att bönderna inte tycks få del av efterfrågeökningen genom att priset till bonden ökar. Prissignalen når inte ända fram. Varför inte det? Stannar den på vägen? Hos vem i så fall?