Let the show begin

Jag har en stark känsla av att det viktigaste redan har hänt. Innan konferensen om haven.

Innan konferensen förhandlades Call for action fram. Presentationen i plenum är därför mest en uppvisning. Gott så.

Innan konferensen förhandlades de 7 partnerdialogerna fram, vad de skulle handla om och vad som ska sägas på dem. Det lär i stort sett vara samma sak som står i de frivilliga åtagandena som både medlemsländer, företag, akademia och organisationer lagt fram. De frivilliga åtagandena är i sin tur resultatet av förhandlingar och avvägningar på nationell nivå och i styrelser – vad kan vi bidra med, hur långt kan vi sträcka oss. Gott så.

Innan konferensen fick alla vi som ville visa vårt engagemang och sätta fokus på vissa specifika frågor prata ihop oss med varandra och föreslå sidoarrangemang. Ju fler partners desto bättre. Dessutom slogs vi ihop med andra som också ville sätta fokus på samma frågor. På så sätt skapades nya partnerskap. Gott så.

För detta att de flesta av FN medlemsländer, EU, internationella samfund mfl har tvingats prata om och fundera på de utmaningar haven står inför och hur de kan vara med och lösa dem – det är stort och viktigt! Att haven och dess unika utmaningar i form av fiske, föroreningar och klimatförändringar, på allvar kommit in i FN sfären av prioriterade problemområden är väldigt bra. För det betyder att många av världens länder har förstått att fattigdom, svält och hållbar utveckling inte kan komma till stånd utan att haven mår bra. Och att de därför – trots att de inte ser vad som händer under ytan – är beredda att kämpa för att få till en förändring. För en förändring behövs verkligen. Det håller på att gå åt pipan med haven.

Så är då konferensen onödig? Nej så klart inte. För utan konferensen hade inte allt det där som skedde innan konferensen skett! Såklart kommer jag inte vara nöjd med de resultat som kommer ut från konferensen. Jag har läst Call for action – det imponerar inte. Men jag tänker applådera de åtaganden som tagits, de partnerskap som bildats, de dokument som skrivits under. Jag applåderar ansträngningen och viljan att göra ngt. Och jag imponeras av det oerhörda engagemang som präglat hela processen – på alla nivåer. Let the show begin!