Är ekologiskt vin dåligt för miljön?

DSC_3396

Just nu funderar nog många på det som stått i tidningarna att det används kopparsulfat i odlingen av ekologiska vindruvor. Stämmer det? Och hur farligt är det?

Kortfattat:

 • Ja, kopparsulfat är tillåtet för att bekämpa svampangrepp i både ekologisk (mindre mängder) och o-ekologisk vindruvsodling. Dessa preparat har används under mycket lång tid i alla vindruvsodlingar och halterna i jorden kan därför vara så höga att det skapa ett problem för biologiska funktioner i marken.
 • I ekologisk vindruvsodling används främst förebyggande åtgärder för att motverka skadeangrepp. Det handlar tillexempel om att välja tåligare sorter, ha större avstånd mellan vindruvsplantorna och se till att det finns nyttoinsekter i odlingen som äter skadedjur. Utöver det använder man bland annat naturliga feromoner, doftämnen som skyddar växterna, och vid behov kopparsulfat för att motverka mjöldaggsangrepp på druvorna. Ekologisk produktion har inte lösningen på alla problem som dagens jordbruk står inför, men utvecklas ständigt för att hitta bättre metoder och tekniker.
 • Till skillnad från många kemiska bekämpningsmedel som går in i frukten och hittas inuti bordsdruvor, russin och vin så kan rester av kopparsulfat sköljas bort. Koppar är nödvändigt för att kroppen ska fungera normalt och risken för att få i sig för höga halter är låg. Därför anser EU att det inte  finns anledning att ha något gränsvärde för kopparsulfat i livsmedel.
 • Naturskyddsföreningen har presenterat tester på o-ekologiska viner där alla innehöll rester av bekämpningsmedel. Flera av dessa bekämpningsmedel är av EU klassade som cancerogena, mutagena, hormon- eller reproduktionsstörande. I en av flaskorna hittades 10 olika bekämpningsmedel.
 • I o-ekologisk vindruvsodling har användingen av kopparsulfat minskat för att kraftigt öka användningen av syntetiska svampbekämpningsmedel. Odlingen går därför inte mot hållbarare odlingsmetoder. Omfattande inventeringar visar istället att ekologisk produktion totalt sett har en mindre negativ inverkan på miljön.
 • Rapporter visar också att de som utsättas för bekämpningsmedel i vinproduktionen lider i större utsträckning av allergiska infektioner, andningsproblem, cancer och kromosomiska och nukleära avvikelser, såväl som lägre neurologiska kapaciteter.

Här kan du läsa mer?

Rapport om vindruvor och bekämpningsmedel

Risker och efekter av kemiska bekämpningsmedel

Sveriges Lantbruksuniversitet om arbetet för att minska spridingen av kopparpreparat i ekologisk odling

Kommentera

2 thoughts on “Är ekologiskt vin dåligt för miljön?

  • Hej, och tack för din kommentar.
   Jag förtydligar i texten att det är gränsvärden för rester av bekämpningsmedel innehållande koppar.
   Allt gott,
   Emelie Hansson

Kommentering är stängd.