Vårbudgetens höjning av skatten på bekämpningsmedel feltänkt

besprutning

Bekämpningsmedelsskatten skulle kunna vara ett bra styrmedel. Det behövs sådana som ser till att den som förorenar betalar  Därför är det extra olyckligt när regeringen väljer att visserligen höja skatten på bekämpningsmedel men på ett sätt som gör att skatten fortsätter att inte ha någon effekt.

Regeringen har föreslagit en höjning av skatten från 30 kr/kg aktiv substans till 34 kr; i praktiken en justering av nivån enligt prisindex. Detta kommer inte göra att skatten bidrar till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Redan 2003 lyfte en statlig utredning (2003:9) fram att skatten på bekämpningsmedel både var felkonstruerad och för låg. Så här skrev man:

”Möjligheter tillskapas för en snar övergång till en modell där uttaget av den särskilda pålagan på bekämpningsmedel differentieras efter bekämpningsmedlens farlighet för miljö och människors hälsa. I avvaktan härpå skall en skatt tas ut som liksom hittills baseras på mängden verksam beståndsdel i medlen. Skattesatsen höjs till 25 kr för varje helt kg verksam beståndsdel.”

Alltså borde regeringen ha tillsatt en utredning med uppgift skyndsamt arbeta fram förslag på hur bekämpningsmedelsskatten ska konstrueras för att styra bort från de mest miljö- och hälsofarliga preparaten och minska den totala användningen. Man kan ju kika på grannlandet Danmark som redan har en sådan här skatt.

Skatten förblir alltså både för låg och inte styrande. Synd att man missade möjligheten!

 

 

Kommentera

One thought on “Vårbudgetens höjning av skatten på bekämpningsmedel feltänkt

  1. Kexchoklad innehe5ller 510 kcal per 100 g, Gott och Blandat 340 kcal per 100g, banan 101 kcal per 100 g, e4pple 56 kcal per 100 g (enl Cloetta, Malaco och Livsmedelsverket).Enkel matematik se4ger mig att det kre4vs fem till tio ge5nger mer motoin ff6r att gf6ra sig av med de extra kalorierna fre5n en kexchoklad je4mff6rt med en frukt. Visst finns det me5nga andra ve4gar till minskad barnfetma e4n sockerskatt. Jag tror dock inte att man ska underskatta pengarnas makt ff6r att ff6re4ndra de5liga vanor.

Kommentering är stängd.