Vi som bloggar

Ellen Bruno

ellen_bruno_blogg

Sakkunnig marina ekosystem och fiske. Är marinbiolog med erfarenhet från svensk förvaltning, internationell miljöorganisation och EU-kommissionen. Har stor tilltro till naturens förmåga till återhämtning, om man ger den chansen. Tror vi kan få tillbaka stora livskraftiga bestånd av fisk, skaldjur, marina däggdjur och sjöfåglar. I en giftfri vattenmiljö.

Emelie Hansson

Emelie Hansson

Sakkunnig mat och jordbruk på Naturskyddsföreningen. Är mark- och växtagronom med magisterexamen i biologi och driver föreningens jordbruksfrågor i Sverige och EU. Det ökande intresset för mat och miljö har lett till flera positiva konsumenttrender det senaste året och vi kan alla vara med och göra en stor miljöinsats genom att äta mycket vegetariskt och ekologiskt. Jag är stolt över att vara en del av en stark folkrörelse och jordbrukskampanjerna ”låt maten klimatbanta”, ”gröna gaffeln” och ”byt till eko”.

Gun Rudquist

Gun-blogg

Chef för avdelningen för hav, jordbruk och juridik. Har sin bakgrund i jordbruket, är utbildad agronom och har arbetat med miljöaspekter på livsmedelsproduktion både i Sverige och utomlands. Brinner för levande hav och ett hållbart jordbruk som ger god mat till alla.

Joanna Cornelius

Arbetar som miljöjurist.

Karin Höök

karin_hook_blogg

Arbetar som expert på globala livsmedelsfrågor och livsmedelstrygghet. Är agronom och har en bakgrund från Sveriges lantbruksuniversitet som forskare, lärare, forskningsinformatör och centrumchef. Har även arbetat som konsult i Bryssel med EU-relaterade jordbruksfrågor samt vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien med ansvar för jordbruk och livsmedel. Är övertygad om att maten räcker till alla om vi fördelar den mer rättvist, ändrar dieterna i rika länder, slänger mindre, lagrar bättre och producerar mer mat där de som behöver den allra mest finns. Är också övertygad om att det går att producera ekologisk mat åt alla.

Maria Palm

Ansvarar för Mat- och jordbruksnätverket samt Havsnätverket.

Oscar Alarik

Jurist. Driver Naturskyddsföreningens ärenden om bland annat vargjakt, luftföroreningar i städer och kärnavfallet i domstolarna. Anser att lagar är det bästa sättet att skydda natur och miljö på lång sikt –  och är därför oroad över de senaste årens försämringar i miljölagstiftningen.

Sara Fröcklin

sara_fröcklin_blogg

Sakkunnig tropiska marina ekosystem och fiske. Är marinbiolog i grunden men har under de senaste åren jobbat tvärvetenskapligt, framförallt med genus, fiske och förvaltningsfrågor i kustsamhällen i globala Syd. Är övertygad om att ett jämställt och rättvist samhälle är en förutsättning för en mer välmående marin och kustnära miljö, tryggad livsmedelsförsörjning samt hållbar utveckling. Vi har kommit en bit på vägen men har fortfarande en lång väg kvar.