Plastbanta – den nya dieten?

Plastbanta är ett nytt begrepp i svenska språket sedan förra året. Men vad innebär det och varför plastbantar man? Det ska vi reda ut här. Plastbanta innebär att man rensar ut plastföremål ur sitt hem, eftersom plast kan innehålla skadliga kemikalier. Men all plast innehåller inte skadliga kemikaler. Vi vill vara mer nyanserade och ser […]

Läs mer

Över 3000 högfluorerade ämnen i bruk

200 forskare från 38 länder har undertecknat ett så kallat Madrid statment, alltså ett uttalande, som dokumenterar ett vetenskapligt samförstånd om problemen med högfluorerade ämnen (även känt som poly- och perfluoralkylämnen (PFASs)). Forskarna har även strukturerat upp konturer för en färdplan för att förhindra ytterligare framtida problem. Forskarna är oroliga för att de högfluorerade ämnen […]

Läs mer

14 tips för att undvika högfluorerade ämnen!

Det har larmats en hel del sista tiden om högfluorerade ämnen. Produktionen av ämnena började någon gång på 50-talet. De större kända producenterna är bland annat 3M, DuPont och Daikin. Dessa har produktionsanläggningar runt om i världen. Ämnena började användas i brandskum på 80-talet. Det finns hundratals olika ämnen inom gruppen, och man har inte […]

Läs mer