Över 3000 högfluorerade ämnen i bruk

200 forskare från 38 länder har undertecknat ett så kallat Madrid statment, alltså ett uttalande, som dokumenterar ett vetenskapligt samförstånd om problemen med högfluorerade ämnen (även känt som poly- och perfluoralkylämnen (PFASs)). Forskarna har även strukturerat upp konturer för en färdplan för att förhindra ytterligare framtida problem.

Forskarna är oroliga för att de högfluorerade ämnen som är i bruk ersätts med ett brett utbud av andra fluorerade alternativ. Och problemet med alternativen är att det knappt finns någon information om produktionsvolymer, i vilka produkter de hittas, dess olika egenskaper och biologiska effekter. Ämnena är oerhört persistenta, vilket innebär att de har svårt att brytas ned i naturen. Faktum är att många forskare är överens om att kemikalier inom den här gruppen i princip aldrig bryts ned. De används ofta i vatten- och fettavstötande material, såsom livsmedelspapper, allvädersjackor, skor, regnskydd, markiser, stoppade soffor, husgeråd, elektronik och tandtråd.

En skrämmande nyhet är att OECD hittat att över 3000 (tre TUSEN) olika högfluorerade ämnen är i bruk idag. Detta är många, många gånger fler än vad man tidigare vetat om. Problemet med detta är tvåfaldigt. 1) Forskare som letat efter högfluorerade ämnen i fisk, människor, vardagsprodukter med mera kan sannolikt bara ha tittat efter en bråkdel av alla de ämnen som finns i omlopp. 2) När en produkt anges vara utan ett visst högfluorerat ämne finns det stor risk att det istället innehåller ett annat istället. Detta visar på vikten av att inom lagstiftningen hantera farliga kemikalier som grupp, istället för ett och ett i taget.

 

Här kan man läsa mer om Madrid statment.

Här kan man läsa om 14 tips för att undvika högfluorerade ämnen i vardagen.